Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка
Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка Новгород-сіверської міської ради Чернігівської області
logo1
logo2
Menu

Четвертий рік поспіль педагоги Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б.Майстренка активно працюють над впровадженням нового освітнього простору рівних можливостей для всіх дітей. 

З цією метою в освітньому закладі створені й ефективно функціонують класи з інклюзивним навчанням, де діти з особливими освітніми потребами:
-  мають можливість завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшити свій когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток;
- оволодіти новими вміннями і навичками не тільки теоретично, а й функціонально, спираючись на свої сильні сторони, здібності та інтереси;
- отримати під час психолого-педагогічного супроводу комплекс індивідуальних послуг, необхідних для успішного розвитку та самореалізації.
Щоб вдало організувати інклюзивне навчання, важлива взаємоузгоджена комплексна діяльність команди фахівців та батьків дитини.
Так, в інклюзивних класах працюють асистенти вчителів, які допомагають дітям з особливими освітніми потребами під час навчального та позанавчального процесу.
Корекційно - розвиткові заняття та психологічний супровід учнів здійснюються практичним психологом освітнього закладу; за потребою проводяться заняття з вчителем-логопедом.
Вчителі інклюзивних класів постійно підвищують свій професійний рівень, навчаючись і вдосконалюючи свої навички під час психолого-педагогічних семінарів, тренінгів, курсів. 
Для гармонійного емоційного, психічного та фізичного - розвитку здобувачів освіти в гімназії облаштовано ресурсну кімнату. 
Це дає змогу кожній дитині реалізувати своє право на освіту, максимально розкрити освітній та особистісний потенціал, подолати бар’єри соціалізації.

01010101010101010101010113