Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка
Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка Новгород-сіверської міської ради Чернігівської області
logo1
logo2
Menu

Науково-методична тема гімназії: Науково-методична тема, над якою працюють члени методичного об’єднання:

І. Вступ

 • Аналіз роботи за минулий рік. Реалізація теми, над якою працювали члени МО.
 • Що зроблено, запроваджено у практику роботи з теми, яке коло завдань окреслено.
 • Показати результати навчальних досягнень учнів з кожного предмета (середній бал) на високому рівні, достатньому, середньому, початковому (кількість учнів і відсоток) за результатами річного та підсумкового оцінювання. Результати моніторингового дослідження.
 • Які форми роботи були результативними. Робота з учнями, які потребують особливої уваги та з обдарованими учнями. Корекція знань учнів на основі моніторингової діяльності вчителів, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів. Підвищення в учнів мотивації до навчання.
 • Проведення шкільних заходів (конкурсів, тижнів, олімпіад тощо)
 • Участь учителів у районних конкурсах педагогічної майстерності.
 • Ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної науки, педагогічним досвідом.
 • Проведення відкритих уроків, виховних заходів.
 • Проходження курсів, атестація членів МО.
 • Визначення недоліків, невиконаних завдань (вказати причини).
 • Над якими завданнями працюватиме МО в наступному році.

ІІ. Інформація про членів МО

ПІБ учителя

Рік народження

Назва ВУЗу спеціальність за дипломом

Стаж роботи

Курси, рік

Атестація, рік

Категорія, пед. звання

             

 ІІІ.Теми, над якими працюють учителі

ПІБ учителя

Тема

Форма звіту

     

ІV.Заходи з підвищення якості  навчальних досягнень, умінь і навичок учнів

V.Тематика засідань

VІ. Організація позакласної роботи

Зміст роботи

Відповідальні

Термін проведення

Примітка

         

VІІ. Організація роботи з обдарованими дітьми

Заходи з підвищення фахової майстерності педагогів (рекомендації)

 1. Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного досвіду, нових технологій, інтерактивних методів і прийомів:
 • кожному з членів МО, який має власні педагогічні надбання чи високий рівень володіння певним питанням навчально-виховної роботи, виступити на засіданні МО з інформацією про свій досвід. Ознайомлювати колег з таким досвідом у ході проведення відкритих уроків, виховних заходів, взємовідвідування уроків;
 • на засіданнях МО систематично знайомити членів МО з новинками фахової літератури, педагогічної преси;
 • провести методичні фестивалі(листопад, березень);
 • продовжити співпрацю з ...(вказати з ким) врозробці ..(вказати чого);
 • створити творчу групу (керівник_________) щодо вивчення та впрвадженя в практику роботи педагогів досвіду роботи (прізвище)___________ з___________________(вказати з якої проблеми);
 • підтримувати творчі звязки, провести «методичні мости» (обмін досвідом роботи) з методичними обєднаннями початкових класів інших ЗОШ (жовтень, березень)
 1. Провести творчий звіт учителя __________________________, який атестується на вищу категорію.
 2. Брати активну участь у роботі районних семінарів-практикумів, методичної ради школи.
 3. Призначити наставником молодого педагога_________________ вчителя________________.
 4. Брати участь у проведенні педагогічних рад, конференцій, педчитань, аукціонів педагогічних ідей.
 5. Кожному вчителю працювати над виробленням особистого творчого почерку, створювати свою систему роботи.

Методична картка вчителя

ПІБ________________________________________________________________

Дата народження____________________________________________________

Освіта______________________________________________________________

Спеціальність за дипломом____________________________________________

Педстаж____________________________________________________________

З якого часу працює в даній школі______________________________________

Остання курсова підготовка (рік, № посвідчення)__________________________

Остання атестація (рік)________________________________________________

Категорія, пед. звання    ______________________________________________

Заохочення (рік, подяки,грамоти, .)  ____________________________________

Тема, над якою працює_______________________________________________

Домашня адреса і телефон_____________________________________________

 

  

 Результати роботи:   ( по роках)

 20…./20…н.р.

 

 

 

 

Виступи і доповіді: на засіданнях

педради

 

 

 

 

методичних об'єднань

семінарах

Відкриті уроки

Відкриті виховні заходи

Участь учнів у конкурсах, олімпіадах, змаганнях

Особиста науково-дослідницька робота