Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка
Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка Новгород-сіверської міської ради Чернігівської області
logo1
logo2
Menu

Клас

Прізвище, ініціали кл.кер.

Проблема

1

5-А

Дубовець Н.І.

Виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування в учнів власної світоглядної позиції

2

5-Б

Овсюк О.М.

Формування творчого працездатного колективу, розвиток моральної свідомості учнів

3

5-В

Пашковська К.В.

Виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування в учнів власної світоглядної позиції

4

6-А

Шморгун Н.Л.

Згуртування учнівського колективу з метою самоствердження і самовираження особистості, яка формується

5

6-Б

Ворушило О.П.

Розвиток почуття колективізму, національної гідності учнів

6

6-В

Таран Ю.О.

Згуртування учнівського колективу з метою самоствердження і самовираження особистості, яка формується

7

7-A

Іванова І.М.

Впровадження педагогічних концепцій інноваційних технологій, моделей, оптимальних форм і методів організації виховної роботи з учнями

8

7-Б

Ковальчук Л.М.

Згуртування учнівського колективу з метою самоствердження і самовираження особистості, яка формується.

9

8-А

Сова Л.В.

Формування особистості учня в умовах сучасного суспільства

10

8-Б

Сластьон Л.П.

Формування учнівського колективу

11

8-В

Циганкова Л.В.

Формування успішної особистості через орієнтацію кожного учня на розвиток та управління її розвитком

12

9-А

Осадча В. М.

Формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті

13

9-Б

Могильна Т. А.

Виховання національної свідомості та розвиток творчої та успішної особистості учнів

14

9-В

Качан В. І.

Згуртування учнівського колективу з метою самоствердження і самовираження особистості, яка формується.

15

10-А

Кравцова Н.А.

Формування особистості учня в умовах сучасного суспільства

16

10-Б

Ільющенко О.М.

Інноваційний підхід до роботи з батьками – в результаті креативна дитина

17

11-А

Бельдяга О.І.

Формування успішної особистості учня у взаємозв'язку із згуртуванням колективу. Орієнтація кожного учня на розвиток його психологічних можливостей, проектування особистості, орієнтація її на саморозвиток

18

11-Б

Умняшкина Н.Г.

Ціннісне ставлення до суспільства і держави