Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка
Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка Новгород-сіверської міської ради Чернігівської області
logo1
logo2
Menu

 Рівень досягнень учнів за 2018 2019 1


 

Про підсумки науково-методичної роботи за 2018-2019 навчальний рік

У 2018-2019 навчальному році методична робота у гімназії була спрямована на реалізацію державних і регіональних програм у галузі освіти, науково-методичної проблеми «Формування акмеологічного освітнього середовища шляхом впровадження в навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій", підвищення професійного рівня педагогічних працівників.  

Першочергова увага приділялася роботі з кадрами. Навчально-виховний процес у гімназії забезпечували 76 педагогічних працівників. З них з вищою освітою -  76 педагогів. Кваліфікаційну  категорію «спеціаліст вищої категорії» має 49 педагогів; педагогічне звання «вчитель-методист» -- 11, педагогічне звання “старший учитель” – 30, «Відмінник освіти» -- 7, нагрудний знак «Василь Сухомлинський», Почесні грамоти, подяки МОНУ – 17, обласна Премія імені Софії Русової – 8, державна нагорода «Заслужений учитель України»  – 1.

Атестація педагогічних працівників проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, внесеними до нього змінами. Атестацію проходили 16 педагогічних працівників. 

Одному  педагогу присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; та одному - кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». Відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 9 педагогічних працівників.   Присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 2 педагогам, «спеціаліст першої категорії» - 4.

5 учителів відповідають раніше присвоєному   педагогічному званню  «старший учитель», 1 – «учитель-методист».  Двом учителям було присвоєне педагогічне звання «старший учитель» та «учитель-методист»..

Курси підвищення кваліфікації при ЧОІППО педагоги пройшли відповідно графіка.

Гімназія є опорною школою у місті з  проблеми: Організація методичної роботи в школі (заступник директора Сігута С.О.). На базі гімназії проводилися методичні заходи міського  та обласного рівнів. Проведені засідання ради, дні відкритих дверей, консультації, семінари тощо.

Протягом року були проведені: лекція-презентація «Реформування початкової школи»,  методичні перегуки  «Формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства та держави як важлива складова у вихованні патріота та свідомого громадянина», аукціон методичних ідей  «Особливості інклюзивного та індивідуального навчання», круглий стіл «Підготовка педагога до впровадження Концепції Нової школи», методичний вернісаж «Складові професіоналізму і творчої самореалізації педагога», виставка-презентація власних педагогічних ідей, технологій, результатів педагогічної діяльності «Виховна робота у системі формування компетентної особистості».

Проведені консультації, майстер-класи  для керівників методичних об’єднань щодо удосконалення  організації і змісту науково-методичної роботи в школі.

Надані консультацій директорам шкіл міста та їх заступникам з питань організації методичної роботи.

Працювала Школа молодого вчителя. Молодим та малодосвідченим вчителям надавались індивідуальні консультації з питань ведення ділової документації та організації навчально-виховного процесу вчителями-наставниками, а також консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічної науки.

З метою підвищення професійного рівня педагогічних працівників працювали 12 шкільних предметних методичних об’єднань. На засіданнях вчителі обговорювали нормативні документи, інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних дисциплін, аналізували свою роботу, вивчали перспективний педагогічний досвід колег, ділилися власними напрацюваннями тощо.

Педагоги  гімназії очолювали такі міські методоб’єднання (далі м/о): Качан В.І.— керівник м/о вчителів німецької мови; Величковський А.В.— керівник м/о вчителів трудового навчання; Канторіз Т. М.,— керівників м/о вчителів предметів художньо-естетичного циклу; Кольяк Л.Б. — керівник м/о вчителів природничого циклу; Литвяк О. О. -- керівник вчителів початкових класів, вихователів ГПД; Умняшкіна Н.Г. — керівник м/о класних керівників та педагогів-організаторів; Могильна Т. А.- керівник міського м/о практичних психологів та соціальних педагогів –, практичний психолог та роботу педагогічної майстерні «Джерело» для вчителів-методистів, вихователів-методистів, керівник Сігута С.О.

У гімназії було проведені семінари-практикуми для педагогічних працівників міста з питань: «Формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства та держави як важлива складова у вихованні патріота та свідомого громадянина» для керівників навчальних закладів та їх заступників, «Виховна система класу. Розвиток творчої особистості учня»  для класних керівників, «Формування та розвиток математичного мислення шляхом використання нестандартних завдань з метою розвитку творчих здібностей молодших школярів» для вчителів початкових класів, «Вироблення орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів на уроках української мови» для учителів української мови і літератури, «Техніка вдосконалення фізичної підготовки учнів у ході проведення спортивних ігор та змагань» для учителів фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни», «Науково-методичні засади розв’язування задач з математики, фізики та інформатики» для учителів фізико-математичного циклу, "Система практичних робіт у курсі географії як інструмент створення якісного розвивального середовища учнів",

груповий країнознавчий проект "Подорож містами Європи" для учителів  англійської та німецької мов.

 У 2018-2019 навчальному році завершили  роботу творчі групи вчителів: над проблемою "Інклюзивне навчання. Проблеми і перспективи", керівник — Осадча В.М.; над проблемою «Акмеологічна компетентність вчителя у практичній діяльності» — керівник Костенко Л.О., над проблемою «Формування національної свідомості, патріотичних почуттів засобами краєзнавства» — керівник Ворушило О.П.

Школу молодого вчителя очолила Бельдяга О.І.  Була організована робота з наставництва над молодими спеціалістами з інформатики Піскун-Сулім І.М., Меньшиковим М.В., асистентами учителями Бабенкової О.С., Олексієнко О.В.

Проведена  робота постійно-діючого психолого-педагогічного семінару (Могильна Т.А., Балабко В.А.). Могильна Т.А. працювала над вирішенням науково-психологічної проблеми «Особистісний розвиток педагога шляхом використання активних та інтерактивних форм роботи». Психолог гімназії активно працює за напрямком індивідуального консультування учнів, батьків, педагогів. Провела психолого-педагогічні семінари та тренінги: «Насильство в навчальному закладі. Булінг», «Особливості проявів насилля у молодших школярів. Булінг», «7 практичних уроків управління емоціями.», «Емоційна грамотність»; тренінг для вчителів: «Емоції в основі нашої поведінки». Виступила на педраді з питання «Сучасний урок. Мотивація пізнавальної діяльності». Постійно вдоповідає на батьківських зборах з питань: «Мотивація навчальної діяльності», «Підготовка дитини до навчання в школі», «Виховання підлітка», «Адаптація навчання у середній ланці», «Насилля чи булінг?», «Відповідальне батьківство» тощо. Активно поширює досвід роботи серед громадськості та органів міського самоуправління. Тетяна Андріївна є учасником програми підготовки гештальт-тренерів України «Робота з родиною і сімейною проблематикою». Займається активною громадською діяльністю, співпрацює з багатьма громадськими організаціями та установами. (Чернігівський обласний молодіжний центр, ГО «Ресурс»  Арт-простір. Третій поверх, Служба в справах дітей, міська рада).

Матеріали зазначених форм методичної роботи узагальнені, відкриті для використання педпрацівниками навчальних закладів міста.

Для якісної організації та керівництва методичною роботою у гімназії, забезпечення професійного зростання та самовдосконалення вчителів дієво працювала методична рада. Було проведено 5 засідань, на яких розглянуто ряд організаційних питань, підведено підсумки методичних конкурсів, проаналізовано роботу з обдарованими учнями, обговорено матеріали з досвіду роботи педагогічних працівників, заслухано звіт про роботу творчої груп тощо.

Педагогам  надавалися групові та індивідуальні консультації, які потребували допомоги з тих чи інших питань організації навчально-виховного процесу. А саме: виконання посадових обов’язків, підвищення професійної майстерності педагогів на курсах підвищення кваліфікації за різними формами навчання, робота з охорони праці та збереження життя і здоров’я учнів у загальноосвітньому навчальному закладі, психологічний супровід навчально-виховного процесу, інформаційно-методичне забезпечення викладання навчальних предметів, інноваційні підходи до організації виховної роботи, ряд інших. Чільне місце відводилось організації інформаційно-методичного забезпечення інклюзивної та індивідуальної форм навчання та самоосвіти педагогічних працівників з цього питання.

У закладі проводилась відповідна робота щодо впровадження нових державних стандартів початкової, базової та повної загальної освіти; «Нова українська школа».  Значна увага приділялася підготовці вчителів початкових класів, які забезпечували організацію освітнього процесу в 1 класі за концепцією  «Нова українська школа», практичній реалізації освітніх галузей у 1-4 та 5-9 класах, створенню сприятливих умов для навчання, кадровій підготовці, просвітницькій роботі з батьками.

У 2018-2019 навчальному році адміністрацією закладу вивчений та узагальнений досвід роботи 2 учителів-методистів, вивчена система роботи 14 творчо працюючих педагогів, оновлений анотований каталог перспективного педагогічного досвіду.

Педагогічні працівники протягом навчального року висвітлювали свої надбання та проблеми в місцевих ЗМІ, на веб-сайті гімназії (http://ns-gymnasium.org.ua).  Веб-сайт на обласному конкурсі посів диплом  І ступеня. Продовжують співпрацю з фаховими журналами  та Інтернет-виданнями. Методичні матеріали «Ментальні карти на уроках біології» Кольяк Л.Б. надруковані у науково-методичному журналі «Біологія», видавництво «Основа» № 4-5, лютий 2019р. На сайті освітнього проекту «На урок» розміщені авторські матеріали Сімонової Л.П. і засвідчені сертифікатами: сценарій свята «What do you know about Great Britain?» ( Сертифікат №ДБ-190293741 , 2019 р.), урок «Christmas in Great Britain?», 3 клас ( Сертифікат №ДБ-190294034 , 2019 р.). Стаття директора Мокрякової В.П. «Управління інноваційними процесами в загальноосвітньому навчальному закладі» надрукована в навчально-методичному збірнику Чернігівського ОІППО «Управління процесом здійснення інноваційної освітньої діяльності в закладах загальної середньої освіти»

Вчителі успішно працюють над розвитком самоосвіти. Сімонова Л.П. має сертифікацію «Онлайн – курс для вчителів початкової школи» (НУШ. Курс розроблений МОН України, студією онлайн- освіти EdEra), «English for Primary School Teachers» ( МОН  України та Британської Ради).

Директор Мокрякова В.П. стала учасником  Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Треті Ушинські читання. Освіта і культура в Україні та діаспорі в історичному розвитку та в умовах викликів інформаційного суспільства» та отримала відповідний сертифікат.

Вчителі Сова Л.В., Бельдяга О.І. брали участь у роботі Інноваційного Освітнього форуму, м. Чернігів, 2018, у роботі практичного кейсу «Проведення STEM-квесту в середній школі». Сігута С.О., Сова Л.В. брали участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Методи та інструменти для реалізації  STEM-навчання» та отримали відповідні сертифікати. Сігута С.О. брала участь у конференції «Сучасні освітні тенденції: STEM, STEAM та учнівські проекти» та отримала свідоцтво.  Могильна Т.А., Сігута С.О. брали участь у ІІ Міжнародній конференції Асоціації гештальт-тренерів України «Можливість бути живим в епоху оновлення» та отримали сертифікати.

Педагоги гімназії активні учасники вебінарів (Сервіс «На урок»), а саме: 

1. «Інтерактивні технології в освіті: навчання за допомогою інтернет-сервісів»,

2. «Електронні освітні ігрові ресурси – нові можливості для інклюзивної освіти»,

3. «ЕОІР -нові можливості для Інклюзивної освіти»

4. «Онлайн-сервіси для створення тестів»

5. «Проектний метод навчання»

6. «Самопрезентація вчителя на Фейсбук – вимоги часу та професійні можливості»

7. Практичний кейс «Проведення STEM-квесту в середній школі»

8. «Психологічне підґрунтя розвитку підприємницької компетентності в учнів старших класів: міфи та стереотипи»

9. Участь в інтернет конференції «Сучасні освітні тенденції Stem, Steam та учнівські проекти»

 • Створення хронік на уроках: інструменти та можливості
 • Дудлінг як ефективний засіб розвитку креативності учнів
 • Медіаграмотність: Соціальні мережі у розвитку і саморозвитку вчителя
 • 7 активностей для розвитку говоріння на уроках англійської мови, що майже не потребують підготовки
 • Я – бренд: як допомогти дитині зрозуміти, що вона може стати успішною та ін.
 • 10 секретів суперпедагога. Інструменти саморозвитку (Центр нової освіти)
 • «Основи інформаційної безпеки»

Київський політехнічний  інститут платформа Prometheus,

 • «Алгоритми і проекти Scratch»

платформа Prometheus,

 • «Психологія стресу та способи боротьби з ним»

Київський університет імені Бориса Грінченка,

платформа Prometheus,

 • «Критичне мислення для освітян»платформа Prometheus, ,
 • «Google сервіси у роботі вчителя», платформа Всеосвіта,
 • «Додатки Google в професійній діяльності викладача/адміністрації закладу освіти»  за підтримки Google Україна в рамках співпраці з Міністерством освіти й науки України
 • На платформі British Council (Британська Рада)

Протягом навчального року у гімназії вивчався та аналізувався адміністрацією стан навчальних предметів: математика, всесвітня історія, біологія, англійська мова, основи здоров’я,  художня культура,«Захист Вітчизни».  Контроль за станом викладання навчальних предметів здійснювався за такими напрямками: планування навчального матеріалу, виконання навчальних програм, наявність поурочних і календарно-тематичних планів, їх відповідність вимогам програми, результати навчальних досягнень учнів, рівень проведення уроків, упровадження у навчально-виховний процес ІКТ тощо. Слід зазначити, що навчальна програма з цих предметів реалізується на достатньо-високому рівні.  

Один із шляхів підвищення якості знань школярів - забезпечення допрофільної та профільної освіти. Гімназія працювала над реалізацією Концепції профільного навчання у старшій школі.   Профільні програми з математики опановували учні 10-11-А класів, з української філології – учні 11-Б класу, з історії – учні 10-Б класу. Учні  відвідували факультативи (29) та курси за вибором (3). Поглиблено вивчали математику – учні 8-9-А класів, українську мову – учні 8-9-Б класів. 

Талановиті діти закладу активно залучаються до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності в гуртках, учнівському науково-дослідницькому товаристві «Еврика».

Систематична робота педагогів з дітьми дала певні результати. У гімназії навчається 745 учнів. Адміністрацією гімназії та педагогами була проведена відповідна робота щодо підготовки та участі випускників навчальних закладів у зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року. На базі гімназії був організований Пункт пробного тестування ( відповідальний за ПТ Мокрякова В.П., директор гімназії).

Щорічно учні гімназії беруть активну участь у конкурсах, олімпіадах, змаганнях різного рівня. У 2018-2019 навчальному році  переможці та призери І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів  змагалися за перемогу в ІІ етапі.

Аналіз результатів участі учнів гімназії у 15 олімпіадах ( у минулому році – 17, включаючи російську і німецьку мови) показав, що із 177  (у минулому році 194) можливих призових місць гімназисти вибороли 135 ( у минулому році 155), 46 перших місць ( у минулому році 57 місця), що свідчить про частковий спад, а саме з предметів українська мова, історія,  фізика, біологія, економіка, з яких гімназисти поступилися першістю учням інших навчальних закладів. За загальною кількістю місць математики  знизили рівень математики, у порівнянні з минулим роком. Проте, учителі здійснили ґрунтовну підготовку учнів до олімпіад. Найкраще спрацювали такі вчителі: Максимихіна С.В., яка підготувала 16 призерів з інформатики та ІКТ, Сластьон Л.П. – 14 призерів з правознавства та історії, по 10 призерів підготували Марченко В.В. та Дубовець Н.І., 9 призерів підготувала Бельдяга О.І., по 8 призерів -  Філько Н.М. Осадча В.М. та Сова Л.В.,  по 7 призерів  Величковський А.В.,  Овсюк О.М.. Шморгун Н.Л., 6 призерів – Костенко Л.О. та 5 - Сігута С.О., 1-4 призери підготували  Кольяк Л.Б., Остапчук І.В.,  Іванова І.М., Піскун-Сулім І.М., Гончарова О.С.,  Кравцова Н.А.,  Магоня В.О., Купчик М.М., Лисенко Л.В.  Необхідно відмітити системну роботу вчителів методичних об’єднань англійської мови, які вибороли максимальну кількість призових місця. Також добре спрацювали вчителі інформатики.

Слід зазначити, що 135 призових місця вибороли 61 учасник олімпіад (у минулому році 68), з яких окремі брали участь від 1 до 7 олімпіад.

Гімназія  вкотре утримала першість по кількості дипломів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів серед учнівських команд закладів освіти по кількості здобутих дипломів (28) (у минулому році 31) та показала кращі результати серед учнівських команд міста, а також увійшла у п’ятірку кращих за результатами ІV етапу олімпіад.  На відбірково-тренувальні збори з підготовки до ІV етапу олімпіад було запрошено  5 учнів з 8 предметів. У ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів брали участь 4 учні гімназії, які увійшли до складу обласних олімпійських команд, двоє з них здобули дипломи ІІІ ступеня з біології та ІКТ. Саме результативність гімназії визначає рейтингове місце освіти м. Новгород-Сіверського у першій десятці.

Результати роботи гімназії відзначені у наказі управління освіти і науки «Про підсумки проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році».

 Із 69 учасників міської команди олімпійців  в обласних змаганнях брали участь 57 учасників гімназії, яких представив 31 учень гімназії , (у минулому – 61), декілька учнів брали у 2-4 олімпіадах. Зменшення кількості учасників пов’язане з тим, що у цьому році гімназія не змагалась з предмету російська та німецька мови. За наказами Чернігівського обласного управління освіти і науки  про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів за 2018-2019 навчальний рік гімназисти вибороли 28 дипломів ( у минулому році 31), з них  дипломи:  І ступеня – 1 ( у минулому році першості не було), ІІ ступеня – 9 ( у минулому році – 7), ІІІ ступеня – 18 ( у минулому році – 24). 28 дипломів вибороли 18 учнів гімназії. У  цьому навчальному році до участі в обласних олімпіадах долучилися ще більше учнівських команд об’єднаних територіальних громад, що збільшило кількість учасників у паралелях  з 40-42 до 54 учасників та посилило конкуренцію. Слід зазначити, що учні гімназії показали ґрунтовні знання і забезпечили гарні командні місця серед закладів освіти Чернігівської області. У обласних підсумкових наказах відмічено найкращі результати команди учнів з біології, високий рівень підготовки з правознавства (3 учасники – 3 дипломи), якісну підготовку учнів з фізики,  покращення результатів з хімії (2 дипломи),  ІКТ, інформатикиНайкраще спрацювали методичні об’єднання учителів фізики, інформатики та астрономії (9 дипломів), учителів природничого циклу (7 дипломів).

У 13 олімпіадах із 15 гімназисти здобули дипломи. Лідерські позиції гімназійного олімпу посіли учні: Кривенок Владислава, Кривенок Руслан (8-А клас), Шурига Марія (10-А клас), які вперше виступали на ІІІ етапі олімпіад,  Горбонос Олег, Гусак  Cтаніслав (10 клас), Плахута Олег (11-А клас), які вже були неодноразово переможцями.  Комар Анастасії, Ковальову Станіславу (11-А клас), Гаркавому Кирилу (10-А клас), − минулорічним дипломантам з англійської мови, вдалося утримали призові позиції і в цьому навчальному році. Гарні результати показали: Гришаєнко Нікіта, Шамрицька Ганна (10-А клас), Ворушило Олександр (10-Б клас),  Пехотна Поліна, Подоляко Варвара, Смоляк Данило, Пономарчук Євгеній (9-А клас), Гульок Ірина (9-В клас), Сакун Кирило (8-А клас). Не вдалося результативно виступи досвідченим олімпійцям: Дударю Олександру, Журі Вікторії, Головні Вікторії, Кантур Вікторії, що потребує досконалого аналізу підготовки до ІІІ етапу олімпіад, виявлення причини та проблем з метою підвищення рівня підготовленості учнів у наступному році.

У цьому навчальному році команда олімпійців поповнилась новими учасниками, яким ще не вдалося стати дипломантами, проте вони мають значний потенціал і добре проявили себе. Це − Бельдяга Назар (7-Б клас), Овсюк Павло (8-А клас), Марущенко Ярослав (9-А клас).

Необхідно відмітити те, що більшість учнів олімпійської команди гімназії продемонстрували якісну підготовку і високий рівень знань, з них: 13 учнів посіли місця у першій п’ятірці (у минулому році -10), 10 учнів увійшли у першу десятку місць (у минулому році - 9), 5 учнів посіли 11-17 місця (у минулому році - 9). Розподіл місць виглядає так:

Місця

1

2

3

4

5

6-10

11-17

Кількість

1

4

4

2

2

10

5

 У міських олімпіадах з математики та української мови серед учнів 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів друге місце з української мови (учитель Стадольська Л.А.), 1 і 3 місця з математики (учитель Стадольська Л.А.), 2 місце (учитель Холодило О.М.) зайняли учні гімназії.

Юні  мовознавці взяли участь у міському етапі ХІХ  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика і отримали 11 призових місць, (у минулому році - 16). Троє гімназистів виконували завдання обласного етапу конкурсу.

На міському етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка призерами стали 9 учнів,  в минулому році - 12. За рішенням журі в обласному етапі конкурсу брали участь 2 учні гімназії.

Нормою шкільного життя стала робота методичних об’єднань учителів по залученню учнів до участі у міжнародних і всеукраїнських інтерактивних конкурсах «Кенгуру», «Соняшник», «Левеня», «Гринвіч», «Геліантус», «Бобер»,  Всеукраїнській предметній олімпіаді «Олімпус» та різних творчих та спортивних конкурсів і змагань.

Активну роботу про залучення учнів до Інтернет-олімпіади від освітнього проекту «На Урок»  здійснили вчителі Сова Л.В., Подоляко М.М., Костенко Л.О., Максимихіна С.В., Філько Н.М., Сігута С.О. Гімназисти  є активними  учасниками міжнародного освітнього проекту «Міксіке в Україні», а саме математичних змагань Прагліміне з усного математичного рахунку в режимі онлайн. 6 учнів гімназії пройшли обласний етапи змагань і потрапили до регіонального фіналу. У змаганнях брали участь і вчителі гімназії: Сова Л.В., Подоляко М.М., Максимихіна С.В. Активно  застосувують інноваційні технології: використовують платформи  Learningapps та Geogebra, Padlet, лабораторій Phet , групових та інтерактивних форм навчання, ігрових технологій,  Google сервісів, додатків  Google Диску : Google Форми,  Google Карти, Google Keep, Classroom.

У травні 2019 року троє учнів брали участь в очному етапі турніру «Супер кодер» в рамках обласної Інтернет-школи «Юний програміст», який відбувся на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського. За підсумками змагань  2 учні вибороли дипломи ІІІ ступеня  і були нагороджені цінними призами від  спонсор турніру.

Необхідно відмітити роботу методичних об’єднань учителів природничого циклу (керівник Ковальчук Л.М.),української мови і літератури (керівник Пашковська К.В.), фізики та інформатики (кер. Бельдяга О.І.), фізичної культури та «Захисту Вітчизни» (керівник Пурига Г.В.), естетичного циклу (керівник Марченко В.В.) початкових класів (керівник Крупельницька Л.О.).

Методичне об’єднання вчителів природничого циклу (керівник Ковальчук Л.М.) реалізували  проекти: «Пізнай свою країну і світ» і акція - челлендж «Паперовий бум»,  проект «Пізнай свою країну і світ» охоплює такі напрямки: «Я Людина», «Я Українець», «Я Європеєць», що сприяє поетапному усвідомленню учнями єдності компонентів «Я − сім’я − школа − рідний край − Україна – світ» (керівник Шморгун Н.Л.), до Міжнародного Дня миру провели патріотичний флеш-моб на підтримку миру та єдності, створивши живу карту України (керівник Сігута С.О.).

Учитель фізики та математики Сова Л.В. залучила учнів до зимової школи з фізики, яку проводить Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка.  На  очній олімпіаді троє учнів здобули диплом  ІІІ ступенів. Також учитель залучила учнів до Міжнародного проекту шкільних підприємств «School enterprise Challenge».

Школярі гімназії – активні учасники обласних етапів всеукраїнських (обласних) конкурсів, експедицій, акцій туристсько-краєзнавчого, екологічного, художньо-естетичного,  спортивного спрямування.

На V Всеукраїнському (XV Всекримського) конкурсі учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці    (І місце)  здобула учениця 11 класу Марус Вікторія (уч. Половець І.В.) Призером  національного етапу ХІІ Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Ось мій рідний край, ось мій рідний дім»! став

Хулап Кирило учень 5 класу (учитель Скивка Г.С.).

Переможцем обласного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об'єктиві натураліста» (ІІ місце) здобула Пискун Анна (10-А клас); лауреат ом обласного етапу конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»  стала Комар Анастасія, учениця 11 класу; лауреатами обласного етапу Чернігівської V обласної фотовиставки «Я - такий як ти!!!»стали Лукаш Олексій (9-В клас),

Подоляко Варвара (9-А клас), Асєєва Аліна (10-А клас).

Учні гімназії стали переможцями та призерами багатьох конкурсів міського етапу, а саме: переможцями міського етапу конкурсу дитячо-юнацької творчості «Безпека в житті-життя у безпеці», переможцями Всеукраїнської акції «Годівничка», переможцями новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція» , переможця обласної краєзнавчо-патріотичної акції учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції народу» ;

переможцями Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір»;

переможцями міського етапу І відбіркового (заочного) етапу обласного конкурсу дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник» ; переможцями Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків та робіт декоративно-прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику «Кращий пожежний – це ти обережний»; переможцями ХІІ Міжнародного екологічного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Ось мій рідний край, ось мій рідний дім» ; переможцями дитячої та юнацької творчості «Калейдоскоп талантів» у номінації «Художнє читання»: І місце та три ІІ місця; у номінації «Вокал» − І місце.  Учні стали переможцями  конкурс дитячого твору та малюнку за темою «Людина та ліс» у номінації «твір» (3 учнів), Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу» (2 учнів).

Вихованці студія «Палітра» ведуть активну громадську діяльність: реалізували проект розпису стін у лікарні (було задіяно 15 учнів); виготовили декорації для дитячого садка (кер. Канторіз Т.М.). Вихованці  постійно беруть участь у багатьох конкурсах і стають призерами, а саме: у конкурсі фотографій «Я такий, як ти», у конкурсі «Охорона праці очима дитини», у конкурсі «Кращий пожежний – ти обережний».

Гімназисти є переможцями легкоатлетичних кросів та естафет, призери змагань з баскетболу (керівники Пурига Т.С., Пурига Г.В.). На  обласному етапі Чемпіонату України з баскетболу «3х3» посіли ІІІ місце (керівник Пурига Г.В.).

З метою  виховання в підростаючого покоління  патріотизму, любові до рідного краю, підготовки юнаків до військової служби та захисту своєї  Батьківщини, формування у молоді мужності, сміливості, дисциплінованості та ініціативності  протягом року проводилося багато різних шкільних заходів. На І (міському) та ІІ (обласному) етапах  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура)  учні посіли почесне ІІІ місце (керівники Децик М.Ф., Балабко Є.А., Ковальчук Л.М., Ільющенко О.М.).

 Розвиток фізичної підготовки учнів є одним із пріоритетних. Учні гімназії є учасниками всіх спортивних змагань міста.

Серед спортивних досягнень найвагоміші результати мають вихованці ФСК з боксу «Лідер», керівником якого є Балабко В.А, соціальний педагог гімназії.  Серед його вихованців  переможці та призери зонального  Чемпіонату України та Чемпіонату України.

Вагомі здобутки на рахунку туристичного гуртка з пішохідного туризму «Вертикаль».  Молодша команда туристів гімназії є переможцями 5-ти етапів Кубку області «Адреналін 2018-2019»,  серед вихованців  Іпатко Анастасія (6-А клас) має І місце в особистому заліку Кубку області «Адреналін»),

Старша команда є переможцями  ІІ етапу кубку області «Адреналін»:

Срібними призерами  у загальному заліку кубку «Адреналін 2018-2019»;

Срібні призерами кубку України у закритих приміщеннях серед юнаків у складі збірної команди області: Балабко Ангеліна,  Горбонос Олег (10-А клас). Горбонос Олег має ІІ місце в особистому заліку кубку області «Адреналін 2018-2019», є бронзовим призером  на дистанції крос-похід і командна смуга перешкод на 47-му Чемпіонаті України. Керівник туристичного гуртка Балабко Є.А.

Велику увагу національно-патріотичному вихованню учнів засобами мистецтва приділяє хореограф гімназії Шкалаберда Ю.А. Без тематичних хореографічних постановок педагога не обходиться жодні міські свята та заходи. Танцювальний колектив гімназії бере участь у святкових заходах до Дня Захисника Вітчизни, Дня української армії, Дня Перемоги у другій світовій війні,  Дня Соборності України, Дня Прапора України, з нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав тощо.  Хореографічна студія гімназії «Танцювальний квартал» у 2018-2019 навчальному році стала призером VІІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу творчості «DAS-Fest» (ІІ та ІІІ місця) та переможці міського конкурсу дитячої та юнацької творчості «Калейдоскоп талантів» (середня група) . Призери II Всеукраїнського фестивалю-конкурсу творчості «Ми з України – Made in Ukraine» (ІІІ місце) старша група. Учні гімназії переможці міського  етапу конкурсу «Ранкова зірка» (керівник Меньшиков М.В.)

У  гімназії продовжена традиція вшанування переможців за підсумками навчального року – свято «Гордість і надія гімназії». Адміністрацією гімназії  була проведена робота по залученню випускників гімназії, підприємців міста до формування грошових і подарункових винагород. Близько 400 учнів, танцювальні колективи, інтелектуальні та спортивні команди нагороджені грамотами відділу освіти, молоді та спорту і солодкими призами за результатами міського рівня.  Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів олімпіад, всеукраїнських конкурсів та їх наставники отримали заохочувальні премії  міського голови  та дипломи обласного управління освіти і науки України. Були  вручені цінні призи за підсумками конкурсу «Учень року-2019» у 6-ти номінаціях за сприяння випускника гімназії за фахову і методичну майстерність, особистий вклад у розвиток гімназії  персональним ноутбуком нагороджена Дубовець Наталія Іванівна. Шестеро  учителів, які мають високий рейтинг за особистий вклад у розвиток гімназії за 2018-2019 навчальний рік, нагороджені преміями від спонсора, одного – цінним подарунком.

За підсумками року 1 учень гімназії зарахований до обласної літньої школи для обдарованих та талановитих дітей до англійської зміни, команда-призер Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура) до національно-патріотичної зміни.

Навчальний заклад співпрацює з громадськими та державними установами.  

У 2018-2-019 навчальному році педагогічний колектив завершив п’ятирічну роботу над науково-методичної проблеми «Формування акмеологічного освітнього середовища шляхом впровадження в навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій". Узагальнення результатів та підведення підсумків роботи над проблемою відбулося шляхом проведення «Педагогічного ярмарку», проведення якого відбулось на високому рівні.

Проте поряд з досягненнями є ряд проблем. Потребує  оновлення матеріально-технічна база кабінетів хімії, біології. Обладнання шкільних майстерень не поповнюється.

Таким чином, система методичної роботи в гімназії має позитивний вплив на навчально-виховний процес, проте наведені проблеми вказують на необхідність подальшої модернізації освітньої галузі відповідно до сучасних вимог.

 


 

Про підсумки виховної роботи за ІІ семестр 2018-2019 н.р.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243 «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641, листа ІМЗО від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах» у ІІ семестрі 2018/2019 навчального року була організована виховна робота у гімназії, яка була спрямована на впровадження в навчально-виховний процес науково - методичної проблеми закладу «Формування акмеологічного освітнього середовища шляхом впровадження в навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій». Працюючі над цією проблемою, педагоги гімназії використовували різноманітні форми та методи, а пріоритетними напрямками виховної роботи у ІІ семестрі 2018/2019 навчального року визначено:

 • Формування в учнів особистих рис громадян України, національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури, повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні.
 • Виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки.
 • Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою.
 • Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті.
 • Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці.
 • Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів.

         Виховна робота в гімназії протягом ІІ семестру року була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Для їх реалізації у гімназії був розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні гімназичні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затверджених Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1243 від 31.10.2011 року.

         Протягом ІІ семестру проводилася робота з соціального захисту дітей пільгового контингенту. З опікунами дітей класні керівники підтримують постійний зв’язок. Учні забезпечені житлом, опікуни добросовісно виконують свої обов’язки. Також проводилася робота з попередження дитячого травматизму серед учнів. Проведено планові бесіди, інструктажі, додаткові лекції з питань електробезпеки, правил поведінки на водоймищах, порядку дій населення при виявленні вибухонебезпечних предметів, пожежі, надання допомоги потопаючому. Відповідно до плану з 15 по 19 квітня було проведено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності; 25 квітня –  День цивільного захисту. У етапі евакуації були задіяні члени педагогічного колективу, які є учасниками невоєнізованих формувань ЦЗ (ЦО), а також весь учнівський колектив. Під час заходу вогнеборці показали техніку гасіння пожежі. Проведення евакуації показало здатність педагогічного колективу гімназії та учнів швидко і організовано евакуюватися з приміщення гімназії. Проведені навчання показали достатній рівень знань та відповідальності посадових осіб з формувань ЦЗ щодо організації проведення занять, підготовки особового складу невоєнізованих формувань ЦЗ щодо дій в умовах надзвичайних ситуаціях. 28 квітня було відзначено Всесвітній день охорони праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці», так як дотримання законодавства у сфері охорони праці та промислової безпеки є запорукою збереження найціннішого – людського життя, що дасть змогу дітям рости у повноцінних сім’ях і бути щасливими. З 6 по 12 травня проводився тиждень безпеки дорожнього руху. З цієї нагоди в бібліотеці була представлена книжкова виставка «Безпека на дорозі – безпека життя». Метою виставки є формування позитивного ставлення до вимог безпеки в учасників дорожнього руху; обґрунтування важливості дотримання безпечної та відповідальної поведінки на дорозі задля збереження життя та здоров'я школярів. Ряд учнів гімназії взяв участь у міському етапі обласного конкурсу дитячо - юнацької творчості Безпека в житті – життя у безпеці». Роботи п’яти учнів було визнано переможцями і направлено на обласний етап. У рамках Всесвітнього дня безпечного Інтернету 5 лютого у гімназії було проведено заходи з метою зменшення негативного впливу небажаної інформаційної продукції. У зв’язку з карантином у навчальному закладі, учні брали участь у заходах онлайн: відеотрансляція урока до Дня Безпечного Інтернету 2019, яка проводилася з 12:30 – 13:00 онлайн-урок в системі Cisco. Перегляд відео-уроків: «Безпека дитини в Інтернеті: про що необхідно говорити», «Соціальні мережі: як уберегти учнів від залежності», «Кібербулінг: загроза ХХІ століття». 

Вчителі інформатики розробили поради вчителям про Інтернет-небезпеки для захисту учнів. Також 10 учнів зареєструвалися у конкурсі «Безпечний Інтернет», що дає можливість перевірити та поглибити власні знання про правила поведінки в інтернеті.

З метою превентивного виховання учнів та профілактики злочинності, відповідно до планів представниками ювенальної превенції, органів внутрішніх справ, медичними працівниками, працівниками відділу у справах сім’ї та молоді, лікарем-наркологом були проведені лекції, бесіди. Учні гімназії здійснили екскурсії до Новгород-Сіверського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції Чернігівської області. У куточку психолога розміщено інформацію «Зупинимо булінг разом». На загальношкільних батьківських зборах відбулося інформування батьків з теми «Булінг – це насильство», а також інформування вчителів з теми «Алгоритм дій в разі виявлення булінгу».

Проводились консультації та корекційна робота практичним психологом Могильною Т.А. з дітьми, яким необхідна допомога, та дітьми, схильними до порушень дисципліни. Соціальним педагогом гімназії Балабко В.А. здійснювався контроль за станом дитячої злочинності.

Питання виховної роботи вивчалися та розглядалися на нарадах при директорові «Про організацію виховної роботи», «Про аналіз планів виховної роботи класних керівників, планів роботи гуртків», «Про стан роботи з профілактики протиправної поведінки учнів та попередження дитячої злочинності і правопорушень», «Про стан роботи з попередження дитячого травматизму», «Про підсумки перевірки щоденників учнів 5-11 класів», «Про стан впровадження інноваційних технологій виховання у виховному процесі гімназії», «Про підсумки виховної діяльності за І семестр».

Протягом семестру проводилися засідання гімназичного методичного об’єднання класних керівників. Продовжували роботу гуртки, створені на початку навчального року. 

Класні керівники у своїй роботі використовують як індивідуальні форми роботи (бесіди, розподіл доручень, створення виховних ситуацій), так і групові (виховні години, ігри, конкурси, свята). Відвідані форми виховної діяльності та перегляд планів роботи класних керівників свідчать, що форми виховної діяльності обираються з урахуванням вікових особливостей та інтересів учнів.

Відповідно до річного плану гімназії було проведено всі заплановані загальногімназичні заходи. Напередодні Щедрого вечора та свята Маланки творча група гімназії привітала керівництво та колективи установ та організацій з Новорічними та Різдвяними святами. На знак вдячності за привітання діти отримали солодощі, а також кошти, за які було придбано новий костюм Святого Миколая для проведення шкільних святкових заходів.

19 січня 2019 року в м. Києві відбувся II Всеукраїнський фестиваль-конкурс творчості «Ми з України – Made in Ukraine», завдяки підтримці Міністерства освіти і науки України, асоціації діячів естрадного мистецтва України. Вихованці старшої вікової категорії студії «Танцювальний квартал» гімназії успішно представили в конкурсній програмі композицію «Калиновий дивоцвіт» та були нагороджені кубком, медалями та дипломом за зайняте III місце.

До 100-річчя Соборності України 22 січня відбувся міський святковий концерт, у якому взяли участь вихованці хореографічної студії «Танцювальний квартал».

У рамках Всеукраїнського масштабного проекту Київського національного університету культури і мистецтв «Абітурієнт  – 2019» першого лютого з метою профорієнтації на День відкритих дверей було запрошено групу одинадцятикласників закладів загальної середньої освіти нашого міста та району, до складу якої увійшло сім майбутніх випускників гімназії. Креативні групи факультетів на чолі з викладачами влаштували для молоді знайомство з університетом, цікаву екскурсію творчими майстернями, розповіли про умови вступу, надали цінні поради щодо вибору майбутньої професії. Абітурієнти довідались, що навчання студентів проходить у сучасних навчальних аудиторіях та інноваційних фахових лабораторіях, оснащених новітнім мультимедійним обладнанням, на 10-ти факультетах: міжнародних відносин, зв’язків з громадськістю і журналістики, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, кіно і телебачення, хореографічного мистецтва, дизайну і реклами, івент-менеджменту, фешн та шоу-бізнесу, сценічного мистецтва, інформаційної політики і кібербезпеки, музичного мистецтва. Виняткову увагу абітурієнти зосередили на тому, що виш здійснює активну співпрацю із провідними закладами вищої освіти Польщі, Італії, Англії, Франції, Німеччини та інших країн світу. Таким чином, уже з другого курсу молодь проходить практику у міжнародних компаніях і установах Європи з можливістю подальшого працевлаштування. Відвідавши Українсько-польський центр культури і мови, майбутні випускники дізналися, що в університеті діє програма «Подвійний диплом», де, закінчивши бакалаврат, студент отримує одразу два дипломи – український та європейський.  19 лютого у рамках шкільної програми з основ здоров’я учні дев’ятих класів відвідали Новгород-Сіверський центр зайнятості. Мета екскурсії – ознайомити школярів з основними критеріями професійного самовизначення, принципами та методами виявлення професійних схильностей; навчити дітей здійснювати самооцінку власної готовності до вибору майбутньої професії, розвивати навички виконання найпростішої діагностики та моніторингу. Працівники Центру зайнятості ознайомили дев’ятикласників із сучасними умовами на ринку праці. Під час зустрічі було окреслено коло питань, пов’язаних з особистісним самовдосконаленням та поведінкою молодих людей щодо готовності до дорослого життя.

12 лютого відбулася зустріч учнів 10-х класів з колишніми воїнами-афганцями у краєзнавчому відділі музею-заповідника «Слово о полку Ігоревім». Кабиш О. В. та Кириєнко С. Б. розповіли присутнім про свої військові будні. Учням була презентована виставка «Афганістан – мій біль і пам’ять», присвячена 30-річчю виводу військ з Афганістану, на якій представлено фото учасників, їх нагороди, документи, особисті речі. Діти переглянули відеоролики «Тривожні дороги Афганістану»; завідувач краєзнавчим відділом музею-заповідника "Слово о полку Ігоревім" Н. Авдєєнко привела факти жахливої статистики війни, що тривала в два рази довше, ніж Друга Світова.

Також до Дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав у гімназії відбувся захід «Цей одвічний біль –  Афганістан», який підготували та провели учні 9-А класу. Зі сцени лунали слова про тих, хто поліг в афганських ущелинах, хто свято вірив, що виконує свій інтернаціональний обов’язок.

15 лютого для  старшокласників гімназії відбулася розважальна конкурсна програма та тематична дискотека.

20 лютого в гімназії відбулася тематична лінійка, присвячена Дню Героїв Небесної Сотні. Хвилиною мовчання вшанували присутні пам’ять патріотів, які загинули на Майдані Незалежності, відстоюючи право народу жити в європейській демократичній державі. У виконанні гімназистів звучали вірші про Героїв Небесної Сотні, згадувалися буремні події 2014 року. На знак єднання всіх українців учні та педагоги гімназії спільно виконали Державний Гімн України.

21 лютого і гімназії відзначили День рідної мови. Учні 6-В класу підготували тематичний захід до Дня рідної мови – «Мова єднання». Звучали вірші про українську мову, пісні, гуморески. Представлені інсценізації продемонстрували присутнім можливості української мови та її красу. Команди 6-х класів позмагалися в конкурсах і показали гарні мовні знання та вміння. Захід завершила пісенно-танцювальна композиція.

25 лютого лідери учнівського самоврядування взяли участь у професійній грі «Я – екскурсовод», під час якої мали можливість спробувати себе в ролі екскурсоводів. Учні провели для працівників музею оглядову екскурсію, під час якої розповіли про славетну історію навчального закладу, напрямки діяльності сучасної гімназії, досягнення, видатних педагогів та випускників. Наступним етапом ділової гри було відвідування музею - заповіднику та участь у майстер - класі «Як стати успішним екскурсоводом» від фахівців музейної справи.

Протягом лютого учні 8-10-х класів гімназії відвідали виставку «Україна 1932-1933. Геноцид Голодом», яка створена за участю Українського інституту національної пам’яті, Національного музею «Меморіал жертв Голодомору», Міністерства закордонних справ України. Матеріали виставки охоплюють майже століття, адже Голодомор мав свою передісторію та наслідки. Виставка розповідає, якою була Україна на початку ХХ століття, за 30 років до трагедії, і закінчується розповіддю про відродження пам’яті про Голодомор в сучасній Україні.

5 березня учні гімназії були запрошені у краєзнавчий відділ музею-заповідника «Слово о полку Ігоревім» на тематичний захід «Геній слова і пензля», присвячений 205-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Співробітники відділу розповіли учням про літературну та мистецьку спадщину великого Кобзаря України. Захід супроводжувався презентацією з підбором найяскравіших художніх та поетичних творів митця.

З нагоди 205 років від дня народження Т.Г.Шевченка в читальній залі бібліотеки гімназії було розгорнуто книжкову виставку «Співець української слави і волі». Для експозиції підібрано літературу, що розкриває творчий та життєвий шлях Тараса Григоровича, його спадок як письменника, художника, мислителя і борця за волю України, а також сценарії виховних заходів, присвячених цій визначній особистості, що стала національним символом українства.

6 березня учні гімназії мали можливість зустрітися з відомим мандрівником, журналістом та автором багатьох книг про подорожі – Олександром Волощуком. Відомий мандрівник під час зустрічі розповів про своє давнє захоплення подорожувати автостопом, яке вперше реалізував у 2002 році – результатом цієї подорожі стала книга «Автостопом на край світу».

Напередодні Міжнародного жіночого – дня сьомого березня в гімназії відбувся святковий концерт, на який були запрошені вчителі, батьки, ветерани педагогічної праці.

21 березня учні гімназії відвідали історико-культурний музей -заповідник «Слово о полку Ігоревім», де відбулась презентація фотодокументальної виставки «Символ твоєї свободи. 100 років державного герба України». Презентував виставку представник Українського інституту національної пам'яті в Чернігівській області Сергій Бутко. Він розповів учням історію походження національного герба України, про митців, які упродовж ХХ століття працювали над створенням його художніх інтерпретацій.

28 березня лідер учнівського самоврядування «Острів Скарбів» В. Марус, яка є активною учасницею діяльності міської Ради старшокласників, та Ільющенко О.М. – педагог-організатор гімназії взяли участь у цікавій програмі для активної та ініціативної молоді – сесії Чернігівської обласної Ради старшокласників, яка відбулася в обласному Палаці дітей та юнацтва. Тема сесійного засідання : «Учнівське самоврядування – від мрії до дії». 13-14 квітня в м.Чернігів відбувся VІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс творчості «DAS-Fest». Вихованці старшої та середньої вікової категорії студії «Танцювальний квартал» успішно представили в конкурсній програмі чотири хореографічні композиції: молдавський танок «Хора дин», молдавський танок «Букурія», український танок «Підманула підвела», український танок «Люблю Гриця», за що були нагороджені кубками, дипломами та отримали звання лауреатів ІІ та ІІІ ступенів.

18 квітня учні гімназії взяли участь у засіданні круглого столу, присвяченого міжнародному дню пам’яток і визначних місць Цей захід спрямований на підвищення обізнаності молоді з різноманіттям культурної спадщини, її вразливістю та необхідністю ефективних зусиль заради збереження її для подальших поколінь.

20 квітня учні гімназисти стали активними учасниками благочинного концерту.

24 квітня в гімназії вшосте відбувся Відкритий творчий фестиваль гімназії «Магія танцю», який щороку все більше розширює свої творчі кордони. Цьогоріч напередодні Міжнародного Дня танцю свято зібрало у дружньому колі ще більше дитячих та молодіжних танцювальних колективів нашого міста. Зі святом творчості та краси привітали учасників фестивалю директор гімназії В.П. Мокрякова, начальник відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської  ради Верченко П.В., депутат обласної ради  Ковальчук  Т.М.   

26 квітня в День пам’яті Чорнобильської трагедії в нашому місті відбувся мітинг-реквієм, до якого долучилися учні Новгород-Сіверської гімназії ім. Б.Мастренка, виконавши для присутніх тематичну хореографічну композицію «Чорнобильська біда». 

З 3 по 5 травня в Новгороді-Сіверському проходив V етап Кубку Чернігівської області «Адреналін 2018-2019» з техніки пішохідного туризму, в якому взяли участь 12 команд з Бахмача, Ніжина, Прилук, Талалаївки, Білої Церкви та Новгорода-Сіверського. Туристичний гурток «Вертикаль» гімназії успішно представив Сіверщину на змаганнях обласного рівня.

7 травня в бібліотеці гімназії була представлена тематична книжкова виставка «Війні немає забуття». Мета виставки: ознайомити учнів з виданнями з історії періоду Великої Вітчизняної війни, з архівними матеріалами, творами письменників, які розповідають про безсмертний подвиг та славну перемогу, героїзм наших дідів і прадідів, які ціною власного життя подарували наступним поколінням мирне небо, вистояли в боротьбі проти німецько-фашистських загарбників.

8-9 травня колектив гімназії взяв участь у відзначенні Дня пам’яті та примирення та 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Слід зазначити, що команда гімназії вже п’ятий рік поспіль посідає І місце у легкоатлетичній естафеті, присвяченій Дню перемоги, серед загальноосвітніх навчальних закладів.  11 травня в м. Чернігів відбувся конкурс-фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва  «Чернігів The-Best». Вихованці старшої  вікової категорії студії «Танцювальний квартал» нашої гімназії успішно представили в конкурсній програмі  молдавський танок «Хора Дин», стали срібними призерами фестивалю, і були нагороджені кубком, медалями та дипломом.

16 травня учні та педагоги гімназії взяли участь в урочистій події – святкуванні Дня вишиванки. Розмаїття вишитих сорочок, національних прикрас, жовто-блакитні стрічкі у цей особливий день сприяло відчуттю єдності всіх українців. 

З метою ознайомлення з європейськими цінностями та традиціями, формування європейської свідомості, усвідомлення своєї приналежності до Європи, 17 травня учнівський і вчительський колективи гімназії взяли участь у міському святковому дійстві:«В Європу з Україною у серці». У рамках заходу здобувачі освіти ознайомилися з історією, культурою, побутом країн Європейського Союзу, продемонстрували свої знання та таланти під час віртуальної подорожі країнами Європи.

19 травня у місті Чернігів проходив очний тур турніру «SUPER CODER» з програмування. Учні гімназії успішно представили себе на обласному рівні та були нагороджені дипломами та призами.

З метою здійснення гармонійного розвитку учнів, та з метою покращання роботи протягом ІІ семестру у гімназії проводилися педради, на яких розглядалися питання стосовно виховної роботи: «Гурткова робота як один з видів позакласної роботи у освітньому процесі гімназії», «Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, дітей та підлітків».

Під керівництвом вчителів і очільників предметних методоб’єднань була налагоджена робота щодо участі учнів гімназії у різноманітних інтерактивних конкурсах, змаганнях, акціях, фестивалях. Серед визначних досягнень – перемога на обласному етапі Чемпіонату України з баскетболу 3х3, у Всекраїнській акції «Дослідницький марафон», Всеукраїнському юнацькому фестивалі «В об’єктиві натураліста», на Всеукраїнському турнірі з боксу серед еліти у Кривому Розі, на Чемпіонаті України ФСТ «Спартак» з боксу серед юніорів в м.Скадовськ; на Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»), перемога на ІІ етапі кубку області «Адреналін»: у загальному заліку кубку «Адреналін 2018-2019»; на V Всеукраїнському (XV Всекримському) конкурсі учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці; національному етапі ХІІ Міжнародного конкурсу еколого - валеологічної спрямованості «Ось мій рідний край, ось мій рідний дім» та ін.

Лінійка, присвячена святу останнього дзвоника, відбулася 24 травня.

25 травня учні та вчителі гімназії взяли участь у ІХ літературно-мистецькому фестивалі «Нетлінне слово».

27 травня було проведено урочисте відкриття пришкільного табору «Сонечко». У цьому році в ньому відпочиває 259 учнів 1-7 класів, функціонує 8 загонів.

З 2 по 5 червня проходив захід «Військово-патріотичний вишкіл «Північний рейд», розроблений громадською організацією «Сіверська Січ» за фінансової підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА. Протягом чотирьох днів 20 юнаків та дівчат із нашої гімназії жили у лісі в наметах. Програма вишколу була досить насичена, учасники пройшли 8 дисциплін: туризм, рукопашний бій (самооборона), саперна справа, військова тактика, лазертаг (військова гра), медицина, ножовий бій, виживання.

Завершальним акордом ІІ семестру стало традиційне свято «Гордість і надія гімназії», на якому було вшановано учнів, які показали високий рівень знань на міському, обласному та всеукраїнському етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, переможців інтелектуальних, творчих, спортивних конкурсів та змагань, номінантів гімназійного конкурсу «Вчитель року», «Учень року»; найактивніших учнів освітнього закладу, а також батьків і вчителів.

Протягом ІІ семестру в закладі були проведені традиційні тематичні та предметні тижні:, іноземної мови, зарубіжної літератури, математики, фізики, астрономії та інформатики, основ безпеки життєдіяльності, безпеки дорожнього руху. Результати всіх  проведених тижнів, висвітлені на сайті гімназії. Адміністрація закладу приділяла належну увагу методичній роботі  класних керівників. З цією метою було організовано роботу методичного об’єднання класних керівників.

Отже діяльність гімназії цілковито спрямована на підготовку учнів до майбутнього. Випускники матимуть сформовані навички, необхідні кожному для досягнення успіху в житті: освітню мобільність, ІКТ-компетентність, критичне мислення, здатність до розв’язання проблем, уміння гармонійно поєднувати творчість і раціональність в процесі роботи, навички ефективної комунікації та співробітництва, активну громадську позицію. Формуванню важливих життєвих компетенцій ефективно сприяє участь дітей в учнівському самоврядуванні, що діє в гімназії у формі ділової гри «Острів скарбів».

 


 

Інформація щодо результатів ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі ЗНО 2018-2019 н.р.

Українська мова – 52 учні

Оцінка за ДПА

Кількість учнів

Навчальний рівень, %

Якість успішності, %

10-12

12

Високий – 12 учнів  /  23%

26 учнів / 50%

7-9

14

Достатній – 14 учнів  /  27%

4-6

22

Середній –22 учні  / 42%

 

3

4

Низький – 4 учні  /  7,7%

 

Історія України – 31 учень

Оцінка за ДПА

Кількість учнів

Навчальний рівень, %

Якість успішності, %

10-12

13

Високий – 13 учнів / 42%

25 учнів / 81%

7-9

12

Достатній – 12 учнів / 39%

4-6

6

Середній – 6 учнів / 19%

 

1-3

-

Низький – 0

 

Математика – 24 учні

Оцінка за ДПА

Кількість учнів

Навчальний рівень, %

Якість успішності, %

10-12

6

Високий – 6 учнів  / 25%

21 учень / 87,5%

7-9

15

Достатній – 15 учнів / 62,5%

4-6

2

Середній – 10 учнів / 34,5%

 

1-3

-

Низький – 0

 

 Англійська мова – 19 учнів

Оцінка за ДПА

Кількість учнів

Навчальний рівень, %

Якість успішності, %

10-12

6

Високий – 6 учнів / 32%

16 учнів / 85%

7-9

10

Достатній – 10 учнів / 53%

4-6

2

Середній – 2 учні / 10%

 

3

1

Низький – 1 учень / 5 %

 

Географія – 14 учнів

Оцінка за ДПА

Кількість учнів

Навчальний рівень, %

Якість успішності, %

10-12

1

Високий – 1 учень / 7%

6 учнів / 43%

7-9

5

Достатній – 5 учнів / 36%

4-6

8

Середній – 8 учнів / 57%

 

1-3

-

Низький – 0

 

Біологія – 9 учнів

Оцінка за ДПА

Кількість учнів

Навчальний рівень, %

Якість успішності, %

10-12

-

Високий – 0

7 учнів / 78%

7-9

7

Достатній – 7 учнів  / 78%

4-6

2

Середній – 2 учні / 22%

 

1-3

-

Низький – 0

 

Фізика – 7 учнів

Оцінка за ДПА

Кількість учнів

Навчальний рівень, %

Якість успішності, %

10-12

2

Високий – 2 учні / 29%

3 учні / 43%

7-9

1

Достатній – 1 учень / 1%

4-6

4

Середній – 4 учнів / 57%

 

1-3

-

Низький – 0