Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка
Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка Новгород-сіверської міської ради Чернігівської області
logo1
logo2
Menu

Звіт про успішність за 2019 20 н.р. 1

Про підсумки науково-методичної роботи за 2019–2020 навчальний рік

У 2019-2020 навчальному році методична робота у гімназії була спрямована на реалізацію державних і регіональних програм у галузі освіти, науково-методичної проблеми ««Формування життєвих компетентностей особистості, необхідних для успішної реалізації в суспільстві шляхом впровадження сучасних освітніх технологій». підвищення професійного рівня педагогічних працівників.  

Першочергова увага приділялася роботі з кадрами. Освітній процес у гімназії забезпечували 71 педагогічний працівників. З них з вищою освітою -  71  педагогів. Кваліфікаційну  категорію «спеціаліст вищої категорії» має 46 педагогів; педагогічне звання «вчитель-методист» – 10, педагогічне звання “старший учитель” – 28, «Відмінник освіти» – 6, нагрудний знак «Василь Сухомлинський»-1, Почесні грамоти, подяки МОНУ – 17, обласна Премія імені Софії Русової – 8, державна нагорода «Заслужений учитель України»  – 1.

Атестація педагогічних працівників проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, внесеними до нього змінами. Атестацію проходили 8 педагогічних працівників.       

Відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 7 педагогічних працівників, один - кваліфікаційній категорії  «спеціаліст першої категорії».  Одному  педагогу встановлено 12-й тарифний розряд як керівнику гуртка. 4 учителів відповідають раніше присвоєному   педагогічному званню «старший учитель», 2 – «учитель-методист».  

Курси підвищення кваліфікації при ЧОІППО педагоги пройшли відповідно графіка. Організовано проходження підвищення кваліфікації решти педагогів через освітні онлайн-платформи.

Гімназія є опорною школою у місті з  проблеми: Організація методичної роботи в школі (заступник директора Сігута С.О.). На базі гімназії проводилися методичні заходи міського  та обласного рівнів. Проведені засідання ради, дні відкритих дверей, консультації, семінари тощо.

Протягом року були проведені: У гімназії були проведені різноманітні методичні заходи: круглий стіл «Ефективне управління закладом освіти в умовах змін» та «Проєктний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР», «Трансформація свідомості  в  процесі реалізації НУШ», тренінги «Основи інклюзивного шкільного навчання» як частина проекту «Інклюзивна реформа шкільної освіти в Україні: впровадження найкращих світових практик», педагогів щодо підвищення кваліфікації вчителів, які здійснюють викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в початковій школі відповідно до Концепції «Нова українська школа» «Я крокую до майстерності»,  «Педагогіка партнерства, як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів», практикум «Метод компетентнісного навчання «Шість цеглинок»,  методична сесія «Карантин-онлайн – сервіси для вчителів», онлайн-конференція «Виклик часу: організація дистанційного навчання в умовах карантину», методичний міст «Реформа освіти: які зміни очікують навчальний заклад», панельна дискусія «Використання Google сервісів, додатків Google Диску: Google Форми, Google Карти, Google Keep, Classroom», психолого-педагогічні семінари та тренінги з питань емоційного вигорання вчителя та згуртованості колективу. Також  проведені майстер-класи, консультації директорів шкіл міста та їх заступників, методичних об’єднань щодо удосконалення організації і змісту науково-методичної роботи в школі. Організовано і проведено ряд семінарів-практикумів для керівників та вчителів навчальних закладів міста з питань: практикум «Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти:  критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників» для директорів та заступників,  круглий стіл «Особливості викладання предметів гуманітарного циклу в умовах інклюзивної освіти»» для вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів, «Застосування елементів STEAM-освіти на уроках природничих дисциплін» для вчителів природничого циклу, «Я крокую до майстерності» для вчителів початкових класів, навчання вчителів, які здійснюють викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в початковій школі відповідно до Концепції «Нова українська школа».

Працювала Школа молодого вчителя. Молодим та малодосвідченим вчителям надавались індивідуальні консультації з питань ведення ділової документації та організації навчально-виховного процесу вчителями-наставниками, а також консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, досягнень психолого-педагогічної науки.

З метою підвищення професійного рівня педагогічних працівників працювали 9 шкільних предметних методичних об’єднань. На засіданнях вчителі обговорювали нормативні документи, інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних дисциплін, аналізували свою роботу, вивчали перспективний педагогічний досвід колег, ділилися власними напрацюваннями тощо.

Педагоги  гімназії очолювали такі міські методоб’єднання (далі м/о): Качан В.І.— керівник м/о вчителів німецької мови; Величковський А.В.— керівник м/о вчителів трудового навчання; Канторіз Т. М.,— керівників м/о вчителів предметів художньо-естетичного циклу; Кольяк Л.Б. — керівник м/о вчителів природничого циклу; Литвяк О. О. -- керівник вчителів початкових класів, вихователів ГПД; Умняшкіна Н.Г. — керівник м/о класних керівників та педагогів-організаторів; Могильна Т. А.- керівник міського м/о практичних психологів та соціальних педагогів – практичний психолог та роботу педагогічної майстерні «Джерело» для вчителів-методистів, керівник Сігута С.О.

Школу  молодого вчителя очолила Бельдяга О.І.  Була організована робота з наставництва над молодими спеціалістами з інформатики Риковською І.В., асистентами учителя Олексієнко О.В., Косницької Ю.М.

Проведена  робота постійно-діючого психолого-педагогічного семінару (Могильна Т.А., Балабко В.А.). Могильна Т.А. працювала над вирішенням науково-психологічної проблеми «Особистісний розвиток педагога шляхом використання активних та інтерактивних форм роботи». Психолог гімназії активно працює за напрямком індивідуального консультування учнів, батьків, педагогів. Провела психолого-педагогічні семінари та тренінги: «Мій вдалий вибір», «Школа без булінгу, сім’я без насильства», «6 міфів про психічне здоров’я», «Моя самооцінка», «Адаптація п’ятикласників», «Емоції та почуття» для учнів, «Згуртування колективу», «Інклюзивна реформа шкільної освіти в Україні: впровадження найкращих світових практик», «Підтримка вчителя у процесі змін. Профілактика емоційного та професійного вигорання» ̶ для вчителівя. Постійно вдоповідає на батьківських зборах з питань: «Мотивація навчальної діяльності», «Підготовка дитини до навчання в школі», «Виховання підлітка», «Адаптація навчання у середній ланці», «Насилля чи булінг?», «Відповідальне батьківство» тощо. Активно поширює досвід роботи серед громадськості та органів міського самоуправління. Тетяна Андріївна є учасником програми підготовки гештальт-тренерів України «Робота з родиною і сімейною проблематикою». Займається активною громадською діяльністю, співпрацює з багатьма громадськими організаціями та установами. (Чернігівський обласний молодіжний центр, ГО «Ресурс»  Арт-простір. Третій поверх, Служба в справах дітей, міська рада). Ініціювала терапевтичну роботу для групи батьків з проблем сімейних відносин.

Для якісної організації та керівництва методичною роботою у гімназії, забезпечення професійного зростання та самовдосконалення вчителів дієво працювала методична рада. Було проведено 5 засідань, на яких розглянуто ряд організаційних питань, підведено підсумки методичних конкурсів, проаналізовано роботу з обдарованими учнями, обговорено матеріали з досвіду роботи педагогічних працівників, заслухано звіт про роботу творчої груп тощо.

Педагогам  надавалися групові та індивідуальні консультації, які потребували допомоги з тих чи інших питань організації навчально-виховного процесу. А саме: виконання посадових обов’язків, підвищення професійної майстерності педагогів на курсах підвищення кваліфікації за різними формами навчання, робота з охорони праці та збереження життя і здоров’я учнів у загальноосвітньому навчальному закладі, психологічний супровід навчально-виховного процесу, інформаційно-методичне забезпечення викладання навчальних предметів, інноваційні підходи до організації виховної роботи, ряд інших. Чільне місце відводилось організації інформаційно-методичного забезпечення інклюзивної та індивідуальної форм навчання та самоосвіти педагогічних працівників з цього питання.

У закладі проводилась відповідна робота щодо впровадження нових державних стандартів початкової, базової та повної загальної освіти; «Нова українська школа».  Значна увага приділялася підготовці вчителів початкових класів, які забезпечували організацію освітнього процесу в 1-2 класах за концепцією  «Нова українська школа», практичній реалізації освітніх галузей у 1-4 та 5-9 класах, створенню сприятливих умов для навчання, кадровій підготовці, просвітницькій роботі з батьками.

Педагоги гімназії: Сорокіна О.Г., Могильна Т.А., Канторіз Т.М. стали тренерами з підготовки вчителів початкових класів до роботи в НУШ.

У 2019-2020 навчальному році адміністрацією закладу вивчений та узагальнений досвід роботи 2 учителів-методистів, вивчена система роботи 6 творчо працюючих педагогів, оновлений анотований каталог перспективного педагогічного досвіду.

Педагогічні працівники протягом навчального року висвітлювали свої надбання та проблеми в місцевих ЗМІ, на веб-сайті гімназії (http://ns-gymnasium.org.ua). Продовжують співпрацю з фаховою журналами  та Інтернет-виданням. Методичні матеріали Сківки Г.С. опубліковані у науково-методичному журналі «Біологія», видавництво «Основа» № 16-18, червень 2019 р. Вчителі успішно працюють над розвитком самоосвіти. Ініціативна група учителів гімназії (16 педагогів) брала участь у II Інноваційному педагогічному формі «Нова українська школа: перспективи та виклик» (м. Чернігів, 2019 р.). Директор   гімназії Мокрякова В.П. та заступник Сігута С.О. пройшли навчання у Центрі інноваційних освітніх технологій Національного університету Львівська політехніка з проблеми «Ефективне управління закладом освіти в умовах змін» та отримали сертифікати. Заступник директора з навчально-методичної роботи Сігута С.О.  має сертифікати з курсів «Проєктний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР» та «Організація дистанційного навчання за допомогою Coogle Класу».

Кожен педагог гімназії активно пройшов курси та прослухав по декілька вебінарів, а саме: «Дизайн-мислення в школі» (осв. платформа «Prometheus»), «Осмислені й переосмислені» (осв. платформа «Prometheus»), «Критичне мислення для освітян» (осв. платформа «Prometheus»), «Бери й роби» (осв. платформа «Edera»), «Інтернет-ресурси у навчальному процесі» (інтернет-конференція), «Від лексики до морфеміки» (осв. платформа «Edera»), «Основи інклюзивного шкільного навчання», «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими потребами», «Права людини в освітньому просторі», «Ефективне використання мультимедійних презентацій на уроках”. «Інтерактивні технології в освіті: навчання за допомогою інтернет-сервісів», «Електронні освітні ігрові ресурси – нові можливості для інклюзивної освіти», «Онлайн-сервіси для створення тестів», «Психологічне підґрунтя розвитку підприємницької компетентності в учнів старших класів: міфи та стереотипи», «Медіаграмотність: Соціальні мережі у розвитку і саморозвитку вчителя», «Основи інформаційної безпеки»,  «Google сервіси у роботі вчителя», «Додатки Google в професійній діяльності викладача/адміністрації закладу освіти»  за підтримки Google Україна в рамках співпраці з Міністерством освіти й науки України, «Технології дистанційного навчання в початковій школі: рекомендації для профі і не тільки», «Як налагодити ефективне онлайн-навчання та покращити комунікацію з учнями в умовах карантину»,   «Друге дихання в дистанційному навчанні і узагальнення та нові ідеї», «Онлайн-сервіси для вчителів» на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності».  тощо.

Протягом навчального року у гімназії вивчався та аналізувався адміністрацією стан навчальних предметів: фізика, географія, української мови і літератури, предмету «Захист Вітчизни».  Контроль за станом викладання навчальних предметів здійснювався за такими напрямками: планування навчального матеріалу, виконання навчальних програм, наявність поурочних і календарно-тематичних планів, їх відповідність вимогам програми, результати навчальних досягнень учнів, рівень проведення уроків, упровадження у навчально-виховний процес ІКТ тощо. Слід зазначити, що навчальна програма з цих предметів реалізується на достатньо-високому рівні.  

Один із шляхів підвищення якості знань школярів - забезпечення допрофільної та профільної освіти. Гімназія працювала над реалізацією Концепції профільного навчання у старшій школі.   Профільні програми з математики опановували учні 10-11-А класів, з української філології – учні 10-Б класу, з історії – учні 11-Б, 10-В класів. Учні  відвідували факультативи та курси за вибором. Поглиблено вивчали математику – учні 8-9-А класів, українську мову – учні 8-9-Б класів. 

Талановиті діти закладу активно залучаються до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності в гуртках, учнівському науково-дослідницькому товаристві «Еврика». В  умовах карантину були представлені дослідницькі роботи учнів офлайн таких вчителів: Гончарової О.С., Скивки Г.С., Ковальчук Л.М.,

Систематична робота педагогів з дітьми дала певні результати. У гімназії навчається 762 учні. Адміністрацією гімназії та педагогами проводиться відповідна робота щодо підготовки та участі випускників навчальних закладів у зовнішньому незалежному оцінюванні 2020 року.

Щорічно учні гімназії беруть активну участь у конкурсах, олімпіадах, змаганнях різного рівня. У 2019-2020 навчальному році  переможці та призери І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів  змагалися за перемогу в ІІ етапі.

Аналіз результатів участі учнів гімназії у 14 олімпіадах (у минулому році – 15) показав, що із 174 (у минулому році 177) можливих призових місць гімназисти вибороли 136 ( у минулому році 135), 49 перших місць ( у минулому році 46 місць), що свідчить про системну роботу з обдарованими дітьми. Проте, з предметів українська мова (два І місця), біологія (одне І місце),  гімназисти поступилися першістю учням інших навчальних закладів. За загальною кількістю місць суттєво знизили рівень з фізики у порівнянні з минулим роком. Високі результати показали учні з англійської мови, інформатики, ІКТ, математики, хімії. Педагоги здійснили ґрунтовну підготовку учнів до олімпіад. Найкраще спрацювали: Максимихіна С.В., яка підготувала 22 призери з інформатики та ІКТ, Сластьон Л.П. – 12 призерів з правознавства та історії, Марченко В.В., Дубовець Н.І. по 10 призерів, 9 призерів – Іванова І.М.,   по 8 призерів − Овсюк О.М.. Остапчук І.В.,   Величковський А.В., 6 призерів – Бельдяга О.І.,  по 5 призерів – Шморгун Н.Л., Осадча В.М., по 4 призери підготували - Сігута С.О., Костенко Л.О., Філько Н.М., від  1до 3 призерів підготували Кольяк Л,Б., Коропок Г.Є.,   Кравцова Н.А., Щепочкіна М.М., Скивка Г.С.,  Сова Л.В.,  Магоня В.О., Пашковська К.В., Риковська І.В., Ворушило О.П..  Необхідно відмітити системну роботу вчителів методичних об’єднань англійської мови, інформатики,  які вибороли максимальну кількість призових місця. Також добре спрацювали вчителі хімії. 

Слід зазначити, що 136 призових місця вибороли 64 учасники олімпіад (у минулому році 61), з яких окремі брали участь від 1 до 7 олімпіад. Найвищі результати у таких учнів: Горбоноса Олега (11-А клас), Кривенка Руслана (9-А клас), Кривенка Владислава (9-А клас), Понамарчука Євгенія (10-А клас), Горбанос Олександри (7-А клас), Бельдяги Назара (8-Бклас), Ферубко Богдана (8-А клас), Гусака Станіслава, Гаркавого Кирила, Дударь Олександра (11-А клас), які мають 4-7 призових місць. Слід зазначити те, що в цьому році потужно виступили учні 9-А класу (15 олімпійців - 37   диплом), 10-А класу (14 учасників -27 дипломів), 11-А класу (10 учасників - 29 дипломів). Більшість минулорічних олімпійців продовжили змагання на олімпіадах в цьому році та здобули перемоги.

Гімназія  вкотре утримала першість по кількості дипломів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів серед учнівських команд закладів освіти по кількості здобутих дипломів (41) (у минулому році 28) та показала кращі результати серед учнівських команд міста. У наказі Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації «Про підсумки проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році» від 06.05.2020 №153 була  відзначена наша гімназія. З наказу: «Кращі результати показали учнівські команди міст Чернігова (129 дипломів), Прилук (62), Ніжина (59), Новгорода-Сіверського (46). Дев’ять років поспіль високий рівень знань демонструють школярі Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б.Майстренка Новгород-Сіверської міської ради. Цьогоріч здобувачі освіти гімназії вибороли 43 дипломи переможців. Кращі результати в обласному етапі олімпіад та відбірково-тренувальних зборах щодо підготовки здобувачів освіти до IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів продемонстрували учні закладів загальної середньої освіти міст: Чернігова, Ніжина, Прилук, Новгорода-Сіверського».

            2020 рік став знаковим і рекордним для Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б. Майстренка – 41 диплом на ІІІ (обласному) етапі. Наші олімпійці здобули 6 дипломів з математики, 5 дипломів з хімії і  5 дипломів з правознавства, по 4 дипломи з фізики, англійської мови, географії, по 3 дипломи вибороли з біології, інформатики, астрономії, 2 дипломи з української мови, 1диплом  з історії та 1 з ІКТ.

          Лідерами команди олімпійців стали Владислав і Руслан Кривенки, учні 9 класу. На  рахунку Владислава І місце  з біології та І з правознавства (дипломи І ступеня), 3 місце з української мови, 4 місце з хімії (дипломи ІІ ступеня), 6 місце з географії (диплом ІІІ ступеня). У Руслана – І місце з біології (диплом І ступеня), 2 місце з географії (диплом ІІ ступеня), 5 місце з хімії, 6 з правознавства (дипломи ІІІ ступеня). Високих результатів досягли одинадцятикласники, які є досвідченими гравцями олімпіад: Горбонос Олег посів 2 місце з фізики, 3 місце з математики (дипломи ІІ ступеня), 6 місце з астрономії (диплом ІІІ ступеня);  Гусак Станіслав – 2 місце з інформаційних технологій (диплом ІІ ступеня), дипломи ІІІ ступеня з англійської мови та географії.  Ворушило Олександр  3 місце з історії (диплом ІІ ступеня).  Дипломи ІІІ ступеня здобули Гришаєнко Нікіта з математики та інформатики, Шамрицька Ганна з біології та правознавства, Гаркавий Кирило з англійської мови, Дударь Олександр з хімії. Міцні позиції в інтелектуальних змаганнях зайняли десятикласники та дев’ятикласники.. Пономарчук Євгеній здобув 3 місце з фізики, 5 місце з математики (дипломи ІІ ступеня), диплом ІІІ ступеня з астрономії.  Дипломи  ІІІ ступеня у  Подоляко Варвари   з української мови і літератури та правознавства, у Скакуна Кирила з фізики та математики,  у Марущенко Ярослава з інформатики, у Смоляка Данила з географії, у Овсюка Павла з математики, у Пехотної Поліни, Гульок Ірини з правознавства, у Марус Марини, Дударь Анни з англійської мови. Безперечно успішним стало відкриття олімпійського сезону для наших наймолодших учасників ̶ учнів 8 класу. Яскраво розпочав свій олімпійський старт Бельдяга Назар, який  посів 3 місце з фізики, 4 місце з хімії, 5 місце з математики (дипломи ІІ ступеня). Костир Нікіта вийшов  на 2 місце з хімії (диплом ІІ ступеня),  на 4 місці Москаленко Михайло з інформатики (дипломи ІІІ ступеня).

Сприяли підготовці талановитих учнів і досвідчені педагоги гімназії: Дубовець Н.І., Сластьон Л.П., Сігута С.О., Іванова І.М., Сова Л.В., Бельдяга О.І., Овсюк О.М., Костенко Л.О., Кравцова Н.А., Шморгун Н.Л., Філько Н.М., Остапчук І.В., Осадча В.М., Максимихіна С.В., Щепочкіна М.М.

Поруч з учнями на непростому шляху випробувань завжди їх батьки, які є найміцнішою опорою дитини.  Їх розуміння, віра,  підтримка і розрада є найважливішою складовою успіху дитини. Не  всім учасникам відразу вдалося зійти на почесну сходинку дипломанта олімпіад, але всім вдалось гідно себе проявити, отримати новий досвід і  поставити нову мету на наступний рік.

Владислав  Кривенок, Горбонос Олег, Станіслав Гусак та Руслан Кривенок мали продовжити змагання на ІV  всеукраїнському етапі олімпіад, який скасовано у зв’язку з карантином. На відбірково-тренувальні збори з підготовки до ІV етапу олімпіад було запрошено  5 учнів з 8 предметів. Результативність гімназії визначає рейтингове місце освіти м. Новгород-Сіверського у першій десятці. Результати роботи гімназії відзначені у наказах управління освіти і науки «Про підсумки проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019-2020 навчальному році».

Юні  мовознавці взяли участь у міському етапі ХІХ  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика і отримали 13 призових місць, (у минулому році - 11). Двоє гімназистів виконували завдання обласного етапу конкурсу.

На міському етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка призерами стали 9 учнів,  в минулому році - 9. За рішенням журі в обласному етапі конкурсу брав участь 1 учень гімназії.

Нормою шкільного життя стала робота методичних об’єднань учителів по залученню учнів до участі у міжнародних і всеукраїнських інтерактивних конкурсах «Кенгуру», «Соняшник», «Левеня», «Гринвіч», «Геліантус», «Бобер»,  Всеукраїнській предметній олімпіаді «Олімпус» та різних творчих та спортивних конкурсів і змагань.

Гімназисти  є активними  учасниками міжнародного освітнього проекту «Міксіке в Україні», а саме математичних змагань Прангліміне з усного математичного рахунку в режимі онлайн. (вч. Сова Л.В.).

Школярі гімназії – активні учасники обласних етапів всеукраїнських (обласних) конкурсів, експедицій, акцій туристсько-краєзнавчого, екологічного, художньо-естетичного,  спортивного спрямування. Учениця Костенко Л.О. перемогла в міському етапі та стала учасником обласного етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна». Середня група хореографічної студії «Танцювальний квартал» (кер. Шкалаберди Ю.А.) брали участь в VII Всеукраїнському хореографічному фестивалі "Planeta danse fest» (Золоті призери ІІ місце). Ковальчук Л.М. стала переможцем Всеукраїнської акції «День юного натураліста» на тему «Кожний добрий вчинок – це перетворення світу», нагороджена грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти та науки України за змістовну роботу по вивченню та збереженню природи рідного краю за зайняте друге місце. Її учениця -переможець міського етапу обласного конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник» з теми «Дослідження впливу зубної пасти на стан зубів». Учениця  Скивки Г.С. ̶ учасник щорічного обласного екологічного конкурсу «Одна планета – одне майбутнє» за номінацією «Погляд у чисте майбутнє» з екологічним проектом на тему «Ми є тим, що ми їмо». Учениці Марченко В.В. є переможцями міського етапу та учасниками обласного конкурсу «Хлібом славиться Чернігівська земля»  та  Всеукраїнської виставки-конкурсу «Українські сувеніри» з роботою лялька-мотанка «Україночка».

Вихованці студії «Палітра» (кер. Канторіз Т.М.) ведуть активну громадську діяльність: реалізували проект «Розпис стіни» у медичному коледжі, є постійними учасниками міських, шкільних виставок та заходів.

З метою  виховання в підростаючого покоління  патріотизму, любові до рідного краю, підготовки юнаків до військової служби та захисту своєї  Батьківщини, формування у молоді мужності, сміливості, дисциплінованості та ініціативності  протягом року проводилося багато різних шкільних заходів. З вересня 2019 року здійснюється грунтовна підготовка до  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура) (кер. Децик М.Ф., Балабко Є.А., Ковальчук Л.М., Ільющенко О.М.).

 Розвиток фізичної підготовки учнів є одним із пріоритетних. Учні гімназії є учасниками всіх спортивних змагань міста. 

Серед спортивних досягнень найвагоміші результати мають вихованці ФСК з боксу «Лідер», керівником якого є Балабко В.А, соціальний педагог гімназії.  Серед його вихованців  переможці та призери зонального  Чемпіонату України та Чемпіонату України. Вагомі здобутки на рахунку туристичного гуртка з пішохідного туризму «Вертикаль».  спортсмени стали Срібними призерами Кубку України з техніки пішохідного туризму. Також за підсумками чотирьох етапів Відкритого Кубку Чернігівської області зі спортивного (пішохідного) туризму «Адреналін 2019-2020» команда гімназії на даний час посідає 1 місце серед всіх команд-учасників. Бронзову нагороду виборов одинадцятикласник Матюк Іван у Відкритому чемпіонаті Київської області з фрістайлу та класичних вправ серед дітей, підлітків та дорослих у рамках фестивалю здорового способу життя Workout Fest. Гімназисти є переможцями легкоатлетичних кросів та естафет, призери змагань з баскетбола,  настільного тенісу. Здобули перемогу на першому етапі спортивних змагань учнівської та студентської молоді - Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький гарт» та перше місце у міському щорічному спортивно-розважальному конкурсі «Козацькі забави».

У  гімназії продовжена традиція вшанування переможців за підсумками навчального року – свято «Гордість і надія гімназії».  У зв’язку з карантином реалізовано проєкт вшанування переможців через офіційна сторінку гімназії  у соціальній мережі Фейсбук.

Проте поряд з досягненнями є ряд проблем. Одним з викликів сьогодення постало питання дистанційного навчання. В умовах сезонного карантину гімназія працювала за сформованою системою:

  • інформування через шкільний сайт (http://ns-gymnasium.org.ua/), чітка взаємодія й підтримка зворотнього зв’язку між учнями та класними керівниками,
  • ущільнення навчальних програм згідно з рекомендаціями МОН України.

Однак як працювати в умовах карантину з невизначеним кінцевим терміном, чітких рекомендацій не було. У перші дні карантину було проаналізовано забезпеченість здобувачів освіти та педагогів технічними ресурсами, можливостями доступу до мережі Інтернет, з’ясовано найбільш популярні та зручні для учнів месенджери. Також здійснили моніторинг освітніх платформ, сервісів, додатків для ефективного забезпечення освітнього процесу. Першочерговим залишалося питання збереження фізичного та емоційного здоров’я дітей. Постало питання роботи педагогів та учнів на відстані. Наша гімназія вже була знайома з організацією дистанційного навчання з досвіду співпраці з СумДУ,  який один з перших в Україні впровадив таку форму для студентів. Тож розуміли, що технічного забезпечення для реалізації дистанційної форми навчання немає. Пріоритетом у виборі месенджерів та сервісів для дистанційної роботи стали можливості ПК та гаджетів дітей. Учні надали перевагу месенджерам Viber, Telegram. Для підтримки зв’язку з учнями в режимі онлайн були створені загальні групи класів, (а їх у нас 31), окремі групи для зв’язку з батьками, окремі групи для класів з предметів. Для більш дієвого й ефективного навчання, встановлення зворотнього зв’язку та контролю знань більшість педагогів успішно організували роботу в Google Сlassroom, «Classtime», ZOOM, Skype, Viber, Google Диск, використали платформи «На Урок», «Всеосвіта», відео з каналів YouTube, власні блоги. Найбільш обізнані у комп’ютерних технологіях вчителі Дубовець Н.І., Бельдяга О.І., Качан В.І., Сігута С.О., Сова Л.В. ефективно застосували  Quizizz, Wizer, Classkick, Мeet. Опрацьовують нові ресурси як  сервіс freescreenrecording, платформу "Дія". Робота з учнями була організована за розкладом уроків ІІ семестру.

Аналіз першого тиждень дистанційної роботи показав, що необхідно вносити корективи  у нашу роботута розв’язувати ряд питань:

1. Не допускати перенавантаження дітей.

2. Врахувати санітарно-гігієнічні норми роботи за ПК, за якими безперервна робота перед екраном комп'ютера повинна бути не більше:

для учнів 10-11 класів на першій годині занять 30 хв., на другій годині занять - 20 хв.;

для учнів 8-9 класів - 20-25 хв.;

для учнів 6-7 класів - до 20 хв.;

для учнів 2-5 класів - 15 хв.

3. Технічні можливості учнів не однакові, що не дозволило одночасно всім перебувати онлайн. (У родинах один ПК на всіх або один смартфон. Відсутність якісного інтернет-зв’язку. Не достатній об’єм пам’яті смартфона для встановлення необхідних додатків, наприклад: Gmail-242 MB, Viber-182 MB, Telegram-83 MB, Coogle Classroom-153 MB, Messуndger-40 MB, Instagram-144 MB, ZOOM-60 MB, Meet-69 MB, Faсebook-239 MB)

4. Кібербезпека. Пранки. Яким чином забезпечити конфеденційність?

5. Не всі батьки мали можливість забезпечити контроль за навчанням дітей, у зв’язку з роботою тощо.

На початку карантину практичним психологом гімназії Могильною Т.А. було проведено опитування серед учнів, результати якого показали, що більшість дітей відчували страх і тривогу. Тому одразу ж учасникам освітнього процесу було запропоновано пройти онлайн-консультації та отримати психологічну допомогу. Окрему увагу було приділено учням з особливими потребами та учням за індивідуальною формою навчання. Діти 100% були охоплені навчанням та психолого-педагогічною підтримкою з урахуванням технічних можливостей учнів. Частина учнів виходила на зв’язок через інтернет-сервіси та месенджери, а декілька учнів працювали з учителем за телефоном.

У кінці навчального року було проведено підсумкове анкетування (в опитуванні брало участь 94% учнів 5-11 класів), результати якого показали, що онлайн-навчання викликало у здобувачів освіти: роздратування- 46%, невпевненість -50%, сумніви- 48%. У  майбутньому навчатися онлайн − ні, категорично заявили 54% учнів, іноді навчатися онлайн -33%, постійно - 8%,

байдуже – 5%. На скільки якісно здобувачі освіти навчались під час карантину:  навчався на 100% - 30%, працював на половину можливостей – 63%, менше ніж на 25% - 6% (24 учні), зовсім не навчався – 0,7% (вказали відповідь 3 учнів). З такими труднощами  онлайн навчання з якими зіткнулися учні: відсутній або нестабільний інтернет – 43%, складно обходитись без реального пояснення вчитель – 71%, не цікаво вчитися в «ізоляції» - 41 %.

За  час карантину виконали навчальних завдань: 76-100%  -  43% учнів,

51-75%  - 30%, 26-50% -23%.  Діти вказали, що  ресурси кращі для здійсненні зв'язку з учителем та однокласниками для них є: Coogle Classroom – 53%, Вайбер – 76%, ZOOM – 11%, а вони забезпечені такими гаджетами:  

телефоном -85%, комп’ютером чи ноутбуком для всіх членів родини – 43%,

особистим ПК – 29%.

Тож невизначеність кінцевого терміну карантину, пов’язаного з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019) потребує оновленого положення про дистанційне навчання, організації злагодженої і сприйнятної системи для всіх учасників освітнього процесу. Залишається проблемним оновлення матеріально-технічна бази, обладнання шкільних майстерень, недостатнього забезпечення навчальних кабінетів сучасною мультимедійною технікою, аудіо-, відеоапаратурою.

Таким чином, система методичної роботи в гімназії має позитивний вплив на освітній процес, проте наведені проблеми вказують на необхідність подальшої модернізації освітньої галузі відповідно до сучасних вимог.

 

Підсумки організації виховної роботи гімназії за І семестр 2019–2020 н.р.

Основні напрями виховання у гімназії сплановані на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Адміністрацією гімназії та педагогічним колективом створено систему виховної роботи, структура якої забезпечує реалізацію завдань всіх її напрямків через проведення різних форм виховної діяльності у процесі навчання і позакласній діяльності, впровадження у виховний процес інноваційних технологій, розвиток творчих здібностей учасників освітнього процесу, роботу органів учнівського самоврядування, співпрацю трикутника «школа-учні-батьки».

Діяльність педагогічного колективу протягом І семестру була спрямована на виховання гуманіста, патріота, громадянина України, реалізацію заходів щодо профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності. Усі виховні заходи з нагоди свят та пам’ятних дат заплановані у річному плані роботи закладу, у планах класних керівників та в індивідуальних планах керівників гуртків. Питання організації виховної роботи в освітньому закладі розглядалося на педагогічних радах, нарадах при директорі, методичному об’єднанні класних керівників, тощо. Крім цього вирішувались організаційні питання: чергування 9-11 класів по школі і на окремих загальних заходах, складались списки учнів по класам; оформлення особових справ; уточнення даних про батьків учнів та адресу проживання, коригування списків групи ризику, внутрішкільного обліку, банку обдарованих дітей. У гімназії запроваджений День відкритих дверей для батьків. На загально шкільних та класних батьківських зборах розглядаються основні аспекти виховання, психологічні особливості роботи батьків з учнями на сучасному етапі, проводиться індивідуальна робота.

Перед початком нового навчального року учні та вчителі гімназії взяли участь у святковому заході з нагоди відзначення Дня Державного прапора України та 28-ї річниці Дня Незалежності України. 

Слід зазначити, що цьогоріч День знань став цікавим стартом до нових знань та вражень. Після привітань школярів директором гімназії В.П.Мокряковою та Новгород-Сіверським міським головою О.А.Бондаренко, гімназистів було запрошено на локації-острови, де разом з батьками вони малювали на мольбертах та асфальті, грали в шахи, настільний теніс, танцювали з лідерами учнівського самоврядування веселі руханки, ділилися враженнями про літній відпочинок в стінгазетах, грали на спортивному майданчику від фонду братів Кличків. Завдяки вихованцям арт-студії «Палітра» учні мали можливість зробити собі аквагрим, взяти участь у шоу гігантських бульбашок, організованому вчителем фізики О. І. Бельдягою. Найактивніші учасники свята отримали від організаторів святкового дійства грамоти.

З метою формування в учнів знань і поваги до законів України протягом вересня-жовтня 2019 року було проведено місячник правової освіти та тижні правових знань, під час яких були організовані зустрічі учнів з працівниками юстиції, ДАІ, правоохоронних органів, лікарями; проведені тематичні інформаційні хвилинки, виховні години, бесіди, вікторини, конкурси малюнків тощо.

«Дозвольте собі бути щасливими» – тренінг з такою назвою провела психолог гімназії Могильна Т.А. з учнями 11-х класів на початку першого навчального місяця. Метою заняття було формування у молоді осмисленого розуміння цінності й унікальності людського життя. Кожен учасник мав змогу розкрити свою глибину поняття «щастя», вчився занурюватись у це відчуття за допомогою практичних вправ. Захід проведено до Всесвітнього дня запобігання самогубствам, що був заснований ВООЗ 

До Всесвітнього дня психічного здоров’я, який щорічно відзначається з 1992 року, задля підвищення рівня обізнаності та на підтримку кращого психічного здоров’я, було проведено тренінгове заняття з десятиклассниками. Виконання практичних вправ дало можливість усвідомити вплив емоцій на дії та тіло, учні розвивали навички саморегуляції та позитивного мислення.

Також протягом Місячника правових знань гімназія долучилася до проекту, «Школа без булінгу, сім’я без насильства–365!», ініційованому Департаментом освіти і науки Києва та керівниками закладів освіти, залучивши дітей до тематичного флеш-мобу, метою якого було привернення уваги до проблеми булінгу в дитячому середовищі, згуртування учнів та виховання толерантного ставлення один до одного.

До Європейського дня захисту дітей від сексуального насильства та експлуатації, з метою захисту дітей від сексуальних ризиків в інтернеті застереження від онлайнгрумінгу і сексторшингу для учнів 9 класів було проведено квест «Тест Білборда та кохання в Інтернеті».

12 вересня спортсмени нашої гімназії брали участь у міському заході з нагоди святкування Дня фізичної культури та спорту України. Під час заходу ряд гімназистів було нагороджено за перемоги у різних видах спорту.

15-16 вересня відзначається День рідного міста та День визволення Новгорода-Сіверського від нацистських загарбників. Учні та педагоги гімназії традиційно взяли участь у святкуванні цих визначних подій: представили свої творчі роботи на виставці декоративно-прикладного, образотворчого та ужиткового мистецтв; учасники вокальної студії під час урочистого відкриття свята заспівали Державний Гімн України, а вихованці хореографічної студії «Танцювальний квартал» продемонстрували мешканцям та гостям міста танцювальний патріотичний флешмоб. Змістовними були освітня, спортивна, творча та розважальна програми: генеалогічні читання «Родові таємниці Сіверянського краю», квест «Подорож стежками рідного міста», святковий концерт, фестиваль фарб, караоке-конкурс «Кращі голоси Новгорода - Сіверського» тощо. 16 вересня старшокласники гімназії вшанували загиблих воїнів-визволителів міста на мітингу-реквієму, під час якого опустили на води Десни віночки пам’яті.

Мотивуючим та цікавим для лідерів учнівського самоврядування гімназії, педагогів-організаторів та Молодіжної ради при міській раді став семінар-навчання за програмою U-LEADER з Європою, який 20 вересня провела спеціаліст з медіа та ефективного управління Чернігівського Центру розвитку місцевого самоврядування Оксана Стельмах. Молодь дізналася про ефективні шляхи розвитку самоврядування, вимоги до написання грантових проектів, бюджету участі, учасники семінару набули навичок управлінця під час онлайн-гри «Моя громада». У ході навчання також відбулася зустріч учнівської та студентської молоді з керівництвом міста, під час якої були обговорені молодіжні ініціативи та сплановані перші кроки до їх реалізації.

Напередодні професійного свята педагогів у актовій залі гімназії відбулася концертно-розважальна програма, підготовлена майбутніми випускниками. Пісні, танці, конкурси та вікторини, які стали частиною святкової шоу-програми «Гімназійні перегони», принесли глядачам та командам учнів, вчителів і батьків багато незабутніх та приємних вражень. Подібні заходи мають на меті виховання поваги і шани до свого навчального закладу, до професії вчителя, співпрацю трикутника «школа-учні-батьки».

З метою розвитку співпраці України з Турецькою Республікою у культурній сфері, 27 вересня в краєзнавчому відділі історико-культурного музею-заповідника «Слово о полку Ігоревім» був проведений День турецької культури, саме в міжнародний день туризму. До музею були запрошені старшокласники гімназії. У ході заходу діти ознайомились з культурою, звичаями, традиціями, національним одягом цієї країни, переглянули відео про найкрасивіші міста та історичні пам’ятки. Ознайомитись з турецькою кухнею учні змогли скуштувавши традиційні солодощі. 

У рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, який проходив під гаслом: «Бібліотека Нової української школи – простір для освітніх можливостей кожного учня», у шкільній бібліотеці було проведено ряд заходів, таких як: дублер-шоу «Бібліотекар на годину», бібліотечний урок «Бібліотека дім мудрості, аптека для душі», екскурсія «Казковий світ бібліотеки», конкурс малюнків «Бібліотека очима дітей», різноманітні книжкові виставки, такі як: «Про безпеку пам’ятай», «Батько нової української літератури – Іван Котляревський», «Ми меч і щит твій, Україно!», «Свої права ти добре знай, їх шануй і захищай», «Моя Україна – колиска козацької слави», «Служимо закону».

Метою проведених заходів було розширення обізнаності учнів про роботу бібліотеки, популяризація читання, розвиток комунікативної компетентності, формування щоденної потреби в читанні, пропагування книги як джерела знань, сприяння духовному збагаченню особистості, підвищення культурного рівня дітей, розвиток інформаційної грамотності.

9 жовтня учні 11-х класів були запрошені до краєзнавчого відділу історико-культурного музею-заповідника «Слово о полку Ігоревім», де відбувся патріотичний захід з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу. На заході під назвою «Козацькому роду – нема переводу!» виступили завідуюча краєзнавчим відділом історико-культурного музею «Слово о полку Ігоревім» молодший співробітник краєзнавчого відділу та матір загиблого в зоні АТО бійця В.Бондаренка. Учні отримали вагомий пласт корисної інформації про українську минувшину козацтва, яке було оборонцем віри, моралі та державницьких традицій нашої країни впродовж століть, про сучасні події в зоні АТО, про мужність і патріотизм українських захисників, про історичні традиції вшанування українського війська. Наприкінці заходу старшокласники мали змогу скуштувати традиційну козацьку страву – куліш.

Напередодні Дня захисників України та Дня українського козацтва учні гімназії взяли участь у міському етапі спортивно-розважального конкурсу-змагання «Козацькі забави». Діти змагались у конкурсах: «Біг у чоботях», «Забава кашоварів», «Город», «Як козаки через річку переправлялися», «Кмітливий козачок», «Повзунець», «Чий кінь швидший?», «Темними шляхами», «Пліч-о-пліч із товаришем». За результатами змагань команда нашої гімназії «Веселі козачата» посіла І місце та отримала від організаторів козацьку перехідну булаву та солодощі.

Вже четвертий рік поспіль команда гімназії під керівництвом тренера Пуриги Г. В. впевнено виборює першість у міському етапі Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт». Діти змагалися з шести видів програми: «човниковий біг», «стрибок у довжину з місця», «стрибки через скакалку», «перетягування канату», «естафета» і «конкурс знавців історії України». Наприкінці року команда-переможець візьме участь в обласному етапі фестивалю «Козацький гарт».

Протягом І семестру відбулося урочисте відкриття Х Міжнародного Мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. На даних заходах, які спрямовані на піднесення престижу української мови серед молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу, гімназисти розповідали про тернистий шлях рідної мови, знайомили присутніх з життєвим шляхом Т.Шевченка та Петра Яцика, декламували вірші.

У рамках проведення заходів, присвячених Європейському тижню місцевої демократії, вихованці гуртка «Школа лідерства» гімназії та представники учнівського самоврядування інших загальноосвітніх навчальних закладів міста взяли участь в тренінговому занятті «Демократична участь», яке підготували та провели в гімназії Мелещенко Т. В. – кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету Київського національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова та Бакка Т.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти історичного факультету національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Учасники тренінгу відкривали та зміцнювали лідерські та партнерські якості, розвивали активну та відповідальну життєву позицію, дізнавалися про можливості розвитку молодіжного лідерського руху.

19 жовтня в м.Чернігові відбувся VII Всеукраїнський хореографічний фестиваль «PLANETA DANCE FEST». Мета фестивалю – сприяння відродженню, збереженню і розвитку національної культури та її популяризації, активізація культурного обміну серед підростаючого покоління. Учасники хореографічної студії «Танцювальний квартал» в конкурсній програмі представляли 2 номери: «Український танок», «Молдавський танок» та стали золотими призерами. 

Музично-поетичний вечір «Барви осінніх мелодій», що підготували лідери учнівського самоврядування «Острів скарбів» разом педагогом-організатором О.М.Ільющенко, творчо завершив для старшокласників гімназії першу чверть навчального року. Учнівські колективи 9-11 класів подарували присутнім творчу програму, сповнену осіннього колориту, щирості та ліричної чарівності.

Напередодні Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників учні 10-х класів гімназії взяли участь у патріотичному велопробігу, організованому заступником директора з виховної роботи, вчителями фізичної культури та педагогом-організатором. Велопробіг проходив у формі тематичного квесту, під час якого діти відповідали на питання вікторини з історії міста та України повоєнних часів, і, таким чином, отримували можливість дізнатися про подальший маршрут велоподорожі. Учень 11-Б класу Ворушило О. провів для учнівської молоді екскурсію, ознайомивши їх з історією звільнення України від нацистів у роки Другої Світової війни. Цього дня учні відвідали пам’ятні знаки та вшанували пам’ять про загиблих воїнів-земляків.

Вибір професії – це справа не одного дня. Щоб допомогти визначитися з майбутнім, для учнів 8-11 класів шкіл міста та району під час осінніх канікул відбувся «Ярмарок професій», де представники 13 навчальних закладів змістовними презентаціями привертали увагу до своїх ВНЗ, надавши учням інформацію про специфіку навчання у закладах та спеціальності, за якими ведеться підготовка фахівців. Зазначений захід краще дає старшокласникам можливість визначитися з майбутнім, а саме: дізнатися, у якій галузі можна стати успішним, яких кадрів потребує ринок праці та знайти себе у професії.

З нагоди відзначення в області 30-річчя підписання Конвенції ООН про права дитини та проведення 20 листопада Дня спільних дій у справах дітей у гімназії було проведено ряд заходів, а саме: правова година подорож «На гостині у Феміди», усний журнал «Права дитини»; конкурс малюнків «Мої права»; мандрівка країною «Мої права і обов’язки»; виховний захід «Великі права маленької дитини». Діти мали можливість переглянути відеоуроки «Права і обов’язки дітей»; «Свої права дитино знай і про обов’язки не забувай». Також було оформлено стенд «Конвенція ООН про права дитини в малюнках». 

Проведені заходи спрямовані на підвищення рівня обізнаності дітей про права дитини та механізми їх захисту.

06 листопада громадська організація «Княжий град» спільно з випускниками школи – художником В. Половцем та Г. В’язовиком презентували нове видання книги «Слово о полку Ігоревім», що є частиною проекту PRO СЛОВО. У ході творчої зустрічі учні та педагоги ознайомились з виданням «Слово о полку Ігоревім», та графічними роботами В. Половця, а також мали можливість поспілкуватися з талановитим художником, переглянути нове ілюстроване видання книги, що містить текст із першого друкованого видання 1800 року.  Наприкінці осені майбутні випускники гімназії вирішили долучитися до Всеукраїнського еко-челенджу та посадити біля гімназії на згадку про себе алею хвойних рослин, популярних у декоративному садівництві. Для посадки учні обрали вічнозелені дерева з пишною пірамідальною кроною – ялівець звичайний, саджанці якого були вирощені у спеціалізованих розсадниках. Кожен із учасників екологічної акції зробив важливий особистий внесок у справу захисту довкілля.

21 листопада у гімназії відбувся захід, присвячений Дню Гідності та Свободи України. Розпочався захід виконанням Державного Гімну України. Учні 11-х класів розповіли присутнім про подвиг героїв Небесної Сотні та воїнів АТО. Під час заходу звучали вірші та розповіді основані на реальних подіях про Революцію Гідності, демонструвалися відеоролікі. Хвилиною мовчання вшанували учні героїв – учасників Євромайдану, героїв Небесної сотні, воїнів АТО. Учні 9-х класів відвідали захід «Вільні творити майбутнє» у міському центрі дитячої та юнацької творчості.

Напередодні Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні в гімназії відбувся історико-літературний вечір «Людської пам’яті мости», який підготували учні восьмих класів разом із класними керівниками.

23 листопада, учні та педагоги гімназії долучилися до Всеукраїнської акції «Запали свічку пам’яті» та взяли участь у міському мітингу-реквієму, присвяченому пам’яті всіх українців, які загинули голодною смертю. Вихованці хореографічної студії гімназії «Танцювальний квартал» (керівник – Шкалаберда Ю.А.) виконали тематичну композицію, символізуючу пам’ять про страшну трагедію – Голодомор 1932-1933 років.

З нагоди відзначення 1 грудня Міжнародного дня порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми, вчителем основ здоров’я ковальчук Л.М. був проведений тренінг «ВІЛ/СНІД – загроза людства» для учнів 9-х класів. Сенс і зміст цього заходу спрямовані на актуалізацію знань підлітків про одну з найбільш глобальних проблем світу. Під час проведення заходу було багато запитань, відповідей, дискусій та неординарних вправ. Загалом, з отриманої інформації учасники винесли для себе найбільш важливе: накопичили систему нових знань, визначили правила безпечної поведінки, підвищили рівень усвідомленості ситуації з поширенням ВІЛ в Україні, зрозуміли, що здоровий спосіб життя, чистота у взаєминах – найкращі методи профілактики СНІДу.

До Дня захисника України у гімназії відбулася зустріч учнів 9-х та 10-х класів з Бондаренко Вірою Василівною, 26-річний син якої, Бондаренко Валерій віддав своє життя у зоні АТО. Для учнів 5-х класів відбулася виховна година, присвячена Дню Збройних сил України. Мета даних заходів – сприяти патріотичному вихованню учнів, пробуджувати національну самосвідомість.

У рамках відзначення Дня місцевого самоврядування 06 грудня в Новгород-Сіверській міській раді для активної учнівської молоді нашого міста відбувся день відкритих дверей. Наші гімназисти зустрілися з міським головою Олегом Бондаренком та керуючою справами виконавчого комітету міської ради Людмилою Ткаченко, які розповіли про структуру органів місцевого самоврядування та озвучили плани на майбутнє.
Також на дітей чекала екскурсія підрозділами міської ради. Керівники управлінь, відділів та секторів розповіли про діяльність та повноваження своїх підрозділів, а юні гості мали змогу оглянути умови, в яких працюють посадові особи міської ради та поставити питання, що зацікавили. Традиційно в рамках проведення Тижня учнівського самоврядування в гімназії відбулося урочисте свято «Посвята учнів п’ятих класів у гімназисти», на яке завітали п’ятикласники разом з батьками та класними керівниками Лідери учнівського самоврядування «Острів скарбів» та педагог-організатор гімназії Ільющенко О.М. запросили всіх у подорож по Океану гімназійного життя, під час якої наймолодші гімназисти презентували свої класні колективи, брали участь у вікторинах, конкурсах, дарували присутнім творчі номери, разом з батьками здійснювали екскурсію по освітньому закладу, ознайомлюючись з його історією, традиціями та символікою. Завершився тиждень учнівського самоврядування вечором відпочинку «Посвята в старшокласники», проведеним лідерами учнівського самоврядування «Острів скарбів» та педагогом-організатором. Щоб увійти до когорти старшокласників гімназії, десятикласники пройшли ряд випробувань: творчо презентували класні колективи, взяли участь в артистичному, інтелектуальному, художньому та акторському марафонах, проявивши під час виступів креативність, винахідливість, творчість та почуття гумору. Зі щирими напутніми словами до учнів десятих класів звернулися класні керівники та батьки. Урочиста частина дійства завершилась обіцянкою старшокласників бути прикладом для молодших школярів, відповідально ставитися до навчання.

До Дня Святого Миколая в актовій залі гімназії відбулося свято, на якому учні дев’ятих класів разом з вихованцями гуртка «Школа лідерства» та хореографічною студією «Танцювальний квартал» подарували глядачам цікаве театралізоване дійство, сповнене атмосферою казки та добра, а святий Миколай пригостив дітей солодощами.

За сприяння Миколи Засульського, керівника Київської торгово-промислової палати, група учнів гімназії мала можливість напередодні новорічних свят відвідати головну ялинку країни та отримати незабутні враження від відвідування новорічного шоу «Waterland» у м. Києві.

Цікаво і різноманітно пройшли новорічні свята для гімназистів: учні 5-8 класів завітали на казкову виставу та піратську вечірку з конкурсно-танцювальними програмами, а найстарші учні – на молодіжну вечірку, під час якої дізналися про традиції святкування Нового року в різних країнах світу, взяли участь у творчій програмі. Завершенням святкового дійства стала новорічна дискотека для молоді.

Учасники творчої студії «Палітра» створили цікаві новорічні фотозони для новорічних розваг, а кожен клас підготував святкові стінгазети, завдяки чому в гімназії панував святковий настрій. Також у цьому році за ініціативи учнівського самоврядування «Острів Скарбів» в гімназії серед школярів проведено акцію, в ході якої було придбано нові новорічні кульки та дощик. Відтепер ялинка в гімназії завжди буде яскравою.

Важливою складовою виховної роботи в гімназії є охоплення здобувачів освіти гуртковою роботою, що дає можливість продовжити процес формування лідерських, творчих якостей, соціальної активності учнів. У гімназії працює 8 гуртків, які не можуть, на жаль, охопити всі напрямки діяльності Робота в гуртках, індивідуальна робота з обдарованими та здібними учнями дала певні результати. Аналізуючи роботу з обдарованими дітьми, слід зазначити, що протягом І семестру 2019-2020 навчального року гімназисти є переможцями здебільшого спортивних змагань. Зниження активності участі у конкурсах екологічного та творчого спрямування пояснюється браком коштів або низькою мотивацією. 

Отже виховна діяльність педагогічного колективу гімназії у І семестрі 2019-2020н.р. спрямована на реалізацію проблемної теми, мети та завдань виховної ланки щодо здійснення системного підходу до формування громадської позиції учнів гімназії, надання допомоги у виробленні свого індивідуального досвіду життєдіяльності.

Виховний процес будувався з урахуванням вимог сьогодення, які висвітлені в інформаційно-правових документах, регламентуючих організацію виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах України.

Реалізація всіх напрямків виховної діяльності гімназії здійснювалася через заходи, передбачені річним планом роботи гімназії, у якому враховано всі особливості, що відображено у системі загальношкільних заходів, роботі учнівського самоврядування, роботі з батьківською громадськістю, спільній діяльності гімназії та громадських організацій. В основу системи загальношкільних заходів покладені тематичні місячники тижні, які спрямовані на підвищення зацікавленості учнів спільною діяльністю та відображають усі напрямки здійснення виховного процесу.