Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка
Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка Новгород-сіверської міської ради Чернігівської області
logo1
logo2
Menu

Річний звіт директора. Аналіз роботи Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б.Майстренка за 2020-2021  навчальний рік

 2020-2021 н.р. виявився не менш складним, ніж попередній рік. Пандемія COVID-19 знову внесла свої невтішні корективи. Тривалий час ми були змушені навчатись із застосуванням технологій дистанційного навчання. Серед найважливіших досягнень, вважаю, є перехід закладу у 2020-2021 навчальному році на єдину електронну платформу Google Workspace  - колишній G Suite («джи сьют») – набір безпечних додатків для співпраці й ефективної роботи. Ми  активно застосували спеціальний сервіс для навчальних закладів Classroom.У нас є корпоративна пошта, жодна стороння особа не може втручатись в освітній процес чи відстежувати дії учасників освітнього процесу. Минулого року в серпні – вересні йшли інтенсивні заняття з вчителями по роботі на платформі. Важко, проте, ми не пропустили жодного навчального дня. Початкова ланка не було готова до дистанційного навчання – їм вводили додаткові канікули для освоєння платформи G Suite  та сервісу Classroom. Безумовно, усі ми за навчання у звичному режимі. На сьогодні усі класи початкової школи охоплені інтернетом: дротовим або через wi-fi. В основній школі практично в усіх класах є можливість використовувати інтернет. Інша справа, що не вистачає технічних засобів. У 7 класів проектори встановлені в класних кімнатах, а у 12 їх немає. Продовжуємо використовувати окремий кабінет (№25) для перегляду відео, мультимедійних презентацій тими  класами, у яких ще досі немає проекторів. Проектори, електронні панелі, інтерактивні дошки  встановлені також в навчальних кабінетах, якими користуються усі учні школи: кабінет фізики, хімії, біології, 3 кабінети інформатики, в ресурсній (допоміжній навчальній) кімнаті. Навесні у нас з,явилась STEM-лабораторія. Для більшості учнів 31 травня провели екскурсії та ознайомлення з обладнанням. Вартість обладнання лабораторії 1400 000 грн.

Це коротко щодо можливостей та роботи по формуванню цифрової компетенції учнів.

Формування цифрової компеетенції вчителів, навчання дистанційному начанню вчителів проходило протягом усього навчального року.

 Завдання:

 • Оволодіння методиками та навичками дистанційного навчання. Організація злагодженої та ефективної системи роботи для всіх учасників освітнього процесу.

Безумовно, основним завданням закладу є  реалізація державних програм у галузі освіти.

Моніторинг якості освіти: ДПА-ЗНО табл.,

Завдання:

 1. Організація системного повторення навчального матеріалу та ліквідація прогалин у знаннях учнів.
 2. Продовження впровадження внутрішнього моніторингу якості освіти

Збереження контингенту

Попередня мережа

 Робота по збереженню контингенту має вагомі результати -  новий навчальний рік почнуть більше учнів, ніж торік (794 учні).

Завдання:

 • Продовжити роботу над збереженням контингенту здобувачів освіти.

Педагогічними кадрами заклад забезпечений повністю. Вакансій на початок навчального року немає.

Аналіз освітньої діяльності в початкових класах за 2020—2021 навчальний рік

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

В початковій ланці закладається основа для формування особистості майбутнього громадянина. Вона покликана забезпечити подальше ставлення і різнобічний розвиток особистості дитини, цілеспрямовано виявляти і розвивати її здібності в різних видах діяльності, створити умови для повноцінного засвоєння базового рівня освіти й уміння вчитися.

У початкових класах гімназії № 1 на 5 вересня 2020  року навчалося  278 учнів, на кінець року 277 учнів. Навчання проводили за Типовою освітньою програмою для ЗЗСО, розробленою під керівництвом Савченко О.Я. ( для 1-2-х класів – Наказ МОН від 08.10.2019 р. № 1272, для 3-іх класів наказ МОН від 08.10.2019 р. - №1273);  для 4-х класів за Типовими освітніми програмами (Наказ МОН України від 20.04.2018 №407).

У початковій школі з 1 вересня функціонувало 12 класів і 6 груп продовженого дня.

У початкових класах працювало 12 учителів початкових класів, 5 учителів – предметників, 6 вихователів ГПД та одного помічника вчителя в інклюзивному класі.

Всі вчителі мають вищу освіту.

За стажем педагогічної роботи (з 23 осіб):

а) від 1 до 5 років – 1 особа;

б) від 6 до 10 років – 2;

в) від 10 до 25 років – 10;

г) від 25 до 40 років – 10.

За рівнем педагогічної кваліфікації:

а) спеціалісти – 1

б) вчителі II категорії – 2

в) вчителі I категорії – 6

г) вчителі вищої категорії – 14

д) мають педагогічне звання

"вчитель-методист" – 3

є) "старший вчитель" – 6.

У колективі налагоджено атмосферу співпраці, взаємодопомоги, підтримки. Учителі вимогливі не лише до себе, а й одне до одного (аналіз показових уроків, заходів), адекватно реагують на критику. Результати атестації вчителів початкової школи такі. У 2020 -2021 н. р. сертифікацію успішно  пройшла Десятник В.М., тому вона автоматично підтвердила вищу категорію та педагогічне звання «Старший учитель».  Литвяк О.О. підтвердила вищу категорію та звання «Вчитель-методист»; Коток Г.І. та Стадольська Л.А. – вищу категорію та звання «Старший учитель».  Меньшикову М.В. було присвоєно І кваліфікаційну категорію.

Години варіативної складової навчальних планів були розподілені таким чином: 1-3-і класи одну додаткову годину взяли на вивчення української мови, 4-і класи завершили  вивчення курсу «Продуктивне мислення».

Навантаження учнів відповідає нормативним вимогам. Відповідно до санітарних вимог, раціонально складено розклади уроків, які затверджено директором гімназії.

Як і колектив всієї гімназії, початківці працюють над проблемою "Формування життєвих компетентностей особистості, необхідних для успішної реалізації в суспільстві шляхом впровадження сучасних освітніх технологій». Головне в роботі вчителів – створення атмосфери творчості, пошуку нових підходів до вирішення проблем, які виникають в навчально-виховному процесі, впровадження інноваційних технологій.

Структура методичної роботи початкових класів включає роботу двох методоб’єднань: вчителів початкових класів (керівник  Чмир Н.В.) та вихователів ГПД (керівник Дьомкіна І.Ю.).

Робота методоб’єднань спланована, регулярно проводились засідання, на яких обговорювались  актуальні питання. Такі як: на І засіданні МО, тема якого була «Модернізація початкової освіти – актуальна вимога сьогодення» обговорювалися методичні рекомендації «Особливості навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2020-2021 н. р.», розглядалися інструкції щодо ведення класних журналів в 1-4-х класах, розроблялися критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4-х класів. На ІІ засіданні по темі «Освітнє середовище як чинник розвитку особистості учня", яке проходило у формі педагогічних гостин,  провели тренінг «Нова Українська школа – нові стандарти освіти»,вчителі 3-х класів обмінялися досвідом «Нуш. Перші сходинки разом з учнями 3-іх класів». На методичних посиденьках з теми «Системно-діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи. Мовно –літературна освітня галузь» відбувся практикум «Вивчаємо Державний стандарт початкової освіти», де планували навчальні види діяльності для досягнення очікуваних результатів у мовно-літературній освітній галузі; вчителі 1-3-х класів показали майстер-клас «Яце роблю так. Щоденні 5».  Під час методичного аукціону по темі «Педагогіка партнерства як ключовий компонент НУШ. Математична освітня галузь», вчителі обмінялися досвідом роботи з впровадження в освітній процес інтерактивних форм організації навчально-виховної діяльності молодших школярів на уроках математики. Це і кейс-технологія, і «перевернуте навчання», і педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України, і критичне мислення молодших школярів на уроках математики, і математичні поняття і закономірності в проектній діяльності. Також відбувся практикум «Гра по новому – навчання по іншому з LEGO», де розглянули метод компетентнісного навчання «Шість цеглинок». Готуючись до педради «STEM – освіта: впровадження та перспективи розвитку», вчителі початкових класів поділилися досвідом, як вони використовують елементи цієї освіти, застосовуючи  цеглинки LEGO на всіх своїх уроках. До педради «Формувальне оцінювання з метою підтримки учнів в освітньому процесі», Литвяк О.О. провела методичний тренінг «Формувальне оцінювання вмінь і компетентностей учнів: інструменти і методика використання». Групи вчителів створили відеоролики, якими  розкрили суть формувального оцінювання, ознайомили із технологіями формувального оцінювання, відпрацюванням навичок розроблення критеріїв оцінювання навчальних досягнень.  При підготовці до педради «Впровадження інноваційних технологій як засобу удосконалення навчально-виховного процесу», проведено вивчення думки учнів 3-4 класів з приводу впровадження інновацій в навчально-виховний процес; з учителями початкових класів – моніторингові дослідження на тему: «використання інноваційних технологій на різних етапах уроку».

В 2020-2021 н. р. вчителі ділилися своїми методичними розробками, публікуючись  на онлайн – сайтах.  Литвяк О.О. отримала сертифікати про публікацію методичних розробок: «Вчимося на творах Ушинського»; дослідницько-пошукового проекту «Видатні люди рідного краю»; пізнавальної конференції за творами В.О.Сухомлинського»; родинного свята «Щаслива родина-щаслива дитина». Сама вчитель отримала Подяку від проекту «Всеосвіта» за вагомий внесок у розвиток онлайн - бібліотеки методичних матеріалів для вчителів. В 2020 році Десятник В.М. отримала Подяку за активну участь в організації V Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На урок» з математики; свідоцтво про підготовку 25 переможців цієї ж інтернет-олімпіади з предметів початкової школи» ( її учні посіли І, ІІ, ІІІ місця з української мови); в 2021 році – свідоцтва про публікацію на сайті Всеосвіта диспута «Природа і ми» та уроку позакласного читання в 3 класі «Людина починається з добра». Коток Г.І. теж від цього сайту отримала сертифікат про публікацію виховного заходу, а Меньшиков М.В. методичних розробок: уроку музичного мистецтва в 4 класі «Музична Польща і Чехія» та презентації до уроку а тему «У музичному театрі. Опера».

Систему виховної роботи в початкових класах створюють з метою

формування згуртованого учнівського колективу. Від першого дня навчання педагогічний колектив прагнув підвищувати виховний потенціал уроків і позаурочних заходів.

Для створення і згуртування дитячого колективу активно використовували форми гри і свята. Яскраво, святково, урочисто відбулися заходи "Посвята в першокласники»,  "Ой, хто, хто Миколая любить", "Прощання з 1-им класом»", «Масляна» в 1-Б класі.

Наші учні — активні  учасники шкільного  етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика. Приймали участь дев’ять учнів з 4-х класів та 10 учнів – 3-х класів.

Серед учнів 4-х класів кращі результати у Лавицької Євгенії ( 4-А), Ковалюка Богдана (4-А), Кримова Богдана (4-А) – вчитель Чмир Н.В..

 А серед учнів 3-іх класів: Хулапа Вадима  (вчитель Лисенко А.О.); Беденок Олександри та Душина Микити (3-Б) – вчитель Литвяк О.О.; Ляшенко Ольги  (3-В) – Десятник В.М.

У Всеукраїнському відкритому марафоні з української мови ім. Петра Яцика взяли участь  11 учнів із  3-4-х класів. Два учні отримали Дипломи: Сергієнко Арсен  - Диплом ІІ ступеня, Мороз Ольга – Диплом ІІІ ступеня (вчитель Литвяк О.О.).

Наші учні  - активні учасники  Всеукраїнського природничого конкурсу «Колосок». Показали хороші результати та отримали дипломи різного ступеня. Цей конкурс для дітей є хорошою можливістю перевірити свої знання з природознавства та навчають працювати з тестами.

Результати творчих конкурсів.

Переможці міського етапу новорічно-різдвяної виставки:

У номінації  «Новорічна композиція» - Сергієнко Арсен, учень 3-Б класу (керівник Литвяк О.О.).

У номінації Стилізована ялинка» - Курганська Поліна, учениця 4-Б класу (керівник Коток Г.І.).

У номінації «Новорічна картина чи колаж» :

 • Давиденко Дар’я, учениця 4-А класу (керівник Чмир Н.В.);
 • Ляшенко Ольга, учениця 3-В класу (керівник Десятник В.М.).

У номінації «Новорічний подарунок»:

 • Гоман Валерія, учениця 3-Б класу 9керівник Литвяк О.О.);
 • Гапоненко Артем, учень 1-А класу (керівник Невідома О.В.);
 • Михайленко Єва, учениця 1-В класу (керівник Липовка О.Ф.);
 • Єсипенко Ярослава, учениця 3-Б класу (керівник Литвяк О.О.).

Переможці міського конкурсу дитячої та юнацької творчості «Калейдоскоп талантів».

У номінації «Художнє слово»:

 • І м. – Душин Микита, учень 3-Б класу (керівник Литвяк О.О.).
 • ІІ м. – Єсипенко Ярослава, учениця 3-Б класу 9керівник Литвяк О.О.)
 • ІІ м. – Сташук Таісія, учениця 3-В класу 9керівник Десятник В.М.)
 • ІІІ м. – Побелян Марія, учениця 4-В класу (керівник Меньшикова С.М.)

У номінації «Вокальне мистецтво»

 • І м. – Чмир Поліна, учениця 3-В класу (керівник Меньшиков М.В.)
 • ІІ м. – Ворожбит Вікторія (керівник Меньшиков М.В.)

У номінації «Хореографічне мистецтво»

 • ІІІ м. – Ляшко Ольга, учениця 3-В класу (керівник Десятник В.М.).

Переможці Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків та робіт декоративно-прикладної творчості «Пожежі краще запобігти»:

 • Диплом за І місце в І етапі цього конкурсу отримали Лисенко Катерина (вчитель Чмир Н.В.) та Сергієнко Арсен (вчитель Литвяк О.О.);
 • Диплом за ІІ місце – Єсипенко Ярослава (вчитель Литвяк О.О.).

Диплом за І місце на Всеукраїнському етапі отримав  Сергієнко Арсен.

Переможці міського етапу Всеукраїнського конкурсу дитячо-юнацької творчості «Безпека в житті – життя у безпеці»:

 • І м. – Гапоненко Артем (1-а клас, вчитель Невідома О.В.);
 • ІІ м. – Корнійчук Вероніка ( 2-в клас, вчитель Білозор О.А.);
 • ІІІ м. – Медвєдєва Марія (2-Б клас, вчитель Воробйова Н.К.);
 • ІІІ м. – Заморський Артем (2-В клас, вчитель Білозор О.А.).

Переможці онлайн- конкурсу малюнків «України обпалений світ»:

 • Гоман Валерія (3-Б клас, вчитель Литвяк О.О.) – ІІІ місце;
 • Васько Данило (3-Б клас, вчитель Литвяк О.О.) – ІІІ місце.

Педагогічний колектив початківців працює над підвищенням якості навчання учнів. Із 277  учнів  на кінець навчального року  атестувалися 70 учнів. Високий рівень навчальних досягнень мають 14 учнів, які нагороджені Похвальним Листом. (Зроблений  моніторинг навчальних досягнень учнів 4-х класів).

      Шкільне методичне об’єднання вчителів початкових класів дбає  про те,    щоб школа була:

 • школою радості для учня;
 • школою творчості для вчителя;
 • школою спокою для батьків.

Аналіз навчально-методичної роботи закладу

У 2020-2021 навчальному році освітня діяльність педагогічного колективу гімназії була спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми «Формування життєвих компетентностей особистості, необхідних для успішної реалізації в суспільстві шляхом впровадження сучасних освітніх технологій» та на подальше вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів гімназії, їх готовності до інноваційної діяльності,  створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних, загальних та надпредметних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів, на реалізацію нових Державних стандартів повної загальної середньої освіти та початкової загальної освіти.

Пріоритетними напрямками в методичній роботі було визначено:

 • побудову нової гнучкої моделі методичного сервісу, яка б оперативно і своєчасно реагувала на потреби суб’єктів педагогічної діяльності;
 • проведення методичних заходів на основі компетентнісного підходу;
 • упровадження інноваційного досвіду методичної діяльності (проєктів, елементів інноваційних форм роботи, технологій тощо), оригінальних прогресивних ідей з метою застосування у практичну діяльність, забезпечення нових якісних результатів;
 • забезпечення науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників в умовах глобалізації та відкритості інформаційного освітнього простору;
 • створення умов для розвитку пошуково-творчої активності та дослідно - експериментальної діяльності педагогічних кадрів;
 • утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагога – «агента змін».
 • Організаційно-методичну роботу з педагогічними працівниками в 2020-2021 навчальному році здійснювали за такими напрямами:
 • підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання;
 • науково-методичне забезпечення організації навчально-виховного процесу в умовах реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, оновлених програм;
 • підвищення рівня професійної компетентності педагогів;
 • оптимізація виховного простору навчального закладу, формування ціннісних орієнтирів;
 • організація навчання в закладі дітей з особливими потребами;
 • аналіз стану викладання навчальних предметів, результатів зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингу рівня навчальних досягнень учнів;
 • підвищення якості й ефективності сучасного уроку.

Адміністрація гімназії на належному рівні вирішила проблему забезпечення працівників загальнопедагогічною та фаховою інформацією. У розпорядженні педагогічних працівників - вільний доступ до мережі Інтернет.

Якість освітнього процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

У школі визначена чітка структура методичної роботи, яка складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів: методична рада, яка є координатором методичної роботи в школі; педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльності закладу; шкільні методичні об’єднання; творчі групи вчителів-предметників із певних проблем. Відповідно до наказу в закладі створено 13 методичних об’єднань учителів: української мови і літератури (керівник Кравцова Н.А.);  зарубіжної літератури (керівник Штигайло В.В.); англійської мови  (керівник Качан В.В.); математики ( керівник Іванова І.М.), фізики та інформатики ( керівник Бельдяга О.І.), історії та правознавства (керівник Сластьон Л.П.); вчителів природничого циклу (керівник Ковальчук Л.М.); фізичного виховання та захисту України (керівник Пурига Г.В.); трудового навчання та художньо-естетичного циклу (керівник Марченко В.В.), початкових класів (керівник Чмир Н.В.), методичне об’єднання  класних керівників (керівник Щепочкіна М.М.), асистентів вчителів ( керівник Бабенкова О.С.), групи продовженого дня ( керівник Дьомкіна І.Ю.)

Роботу  методичних об’єднань було спрямовано на виявлення творчого потенціалу,  підвищення методичної грамотності,  фахової майстерності кожного вчителя. Проводилися предметні тижні, де педагоги й учні удосконалювали знання з навчальних дисциплін, представляли свої надбання з різних галузей освітнього процесу. Аналіз роботи засвідчує, що мети, поставленої на початку навчального року, в процесі діяльності методичних об’єднань було досягнуто.

Координувала методичну роботу методична рада школи, на засіданнях якої розглядалися питання щодо впровадження особистісно-орієнтованих технологій в освітній процес, організації роботи з обдарованими учнями, здійснення допрофільної підготовки та профільного навчання здобувачів. На початку навчального року методична рада була створена в такому складі: Мокрякова В.П., Дубовець Н.І., Половець І.В., Сорокіна О.Г., Кравцова Н.А., Штигайло В.В., Сластьон Л.П., Ковальчук Л.М., Качан В.І., Іванова І.М., Бельдяга О.І., Пурига Г.В., Марченко В.В., Чмир Н.В., Дьомкіна І.Ю., Щепочкіна М.М., Могильна Т.А. Слід відмітити, що всі засідання методичної ради пройшли на високому рівні: змістовними були доповіді, вироблено методичні рекомендації.

Для успішної реалізації методичної роботи визначено мету, поставлені завдання, обрано відповідні форми роботи:

а) інструктивно-методичні наради, заступники директора;

б) проведені психолого-педагогічні консиліуми з тем:

«Готовність учнів 1 класів до навчання в школі І ступеня», вересень 2020 року.

«Адаптація учнів 1-х класів до навчання у школі І ступеня», листопад 2020 року.

«Адаптація учнів 10-х класів до навчання у школі ІІІ ступеня», жовтень 2020 року.

«Особливості адаптації учнів 5 класів до навчання у школі ІІ ступеня»,  січень 2021 року.

«Рівень підготовленості учнів 4-х класів до навчання у школі II ступеня», березень 2021 року.

Систематично проводититься внутрішкільна методична робота з питань:
1) самоосвіта педагогічних працівників;
2) атестація і творчі звіти педагогів;
3) курсова перепідготовка;
4) семінари-практикуми;
5) участь у фахових конкурсах;
6) індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків;
7) участь у роботі предметних тижнів, методичних нарадах;
8) робота з підготовки учнів до участі у  олімпіадах з базових дисциплін;

Значна увага приділяється самоосвіті як одній із форм індивідуальної методичної роботи. Кожен педагог протягом навчального року працює над власною проблемою, співзвучною загальношкільній проблемі. Учителі-предметники використовують блоги, власні портфоліо як медіа-освітню технологію в процесі навчання.

Однією із провідних форм методичної роботи школи є педагогічна рада, яка досліджує і розв’язує питання життя навчального закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності вчителів, вихователів, керівників гуртків. При визначенні змісту роботи педагогічної ради  обиралися ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечить істотне піднесення якості навчально-виховного процесу.

Протягом року вчителі теоретично і практично працювали над сучасними педагогічними технологіями, інтерактивними методами навчання й виховання учнів. Підсумком цієї роботи стало узагальнення матеріалів в окремих розробках, що поповнили шкільний методичний кабінет. 

Підвищився рівень методичної роботи щодо вирішення проблеми наступності у роботі початкової і основної школи.

Протягом навчального року психологом школи Могильною Т.А. були проведені семінари для вчителів: « Особливості дистанційного навчання. Як зробити його ефективним та комфортним» (серпень, 2020), «Стресостійкість та ресурсність. Як учителям їх підвищити під час пандемії» ( жовтень, 2020). «Адаптація та наступність» ( березень, 2021).

Працювала Школа молодого вчителя, яку очолила Костенко Л.О. Молодим та малодосвідченим вчителям надавались індивідуальні консультації з питань ведення ділової документації та організації навчально-виховного процесу вчителями-наставниками, а також консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, досягнень психолого-педагогічної науки. Була організована робота з наставництва над молодими спеціалістами з інформатики Осадчим В.В., учителем англійської мови Хотимченко О.О., учителем української мови Олексієнко О.В., асистентам учителя Шерстюк О.О., Коврижко Є.О.

У 2020-2021 навчальному році в 1-11-х класах навчалось 796 учнів. За критеріями 12 - бальної системи результати такі:

високий рівень – 49 учнів – 8,3 % ;

достатній рівень – 207 учнів – 35,14%

початковий рівень – 24 учня –  4,07%

річний якісний показник навчання –  589 учнів – 45,55%

По результатам навчання у 2020-2021 навчального року був проведений рейтинг успішності учнів (Додаток 1) та моніторинг якості знань учнів (Додаток 2).

Показником діяльності школи є робота педагогічного колективу з обдарованими учнями. Учні закладу протягом 2020-2021 навчального року  залучалися до участі в різних конкурсах, турнірах, змаганнях, виставках, акціях. На жаль, у зв’зяку з епідемологічною ситуацією, учні не змогли взяти участь у ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Але хочеться відмітити таких учнів як Бельдягу Назара, учня 9-Б класу, який самостійно взяв участь у ІІІ (обласному)  етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, отримав диплом ІІ ступеню, та у Відкритому всеукраїнському фізичному марафоні.(Рівень міжобласного ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади) та отримав диплом ІІІ ступеню. Ферубко Богдан, учень 9-Б класу, взяв участь у  конкурсі з фізики і математики. Школа Фізтеха 2021. Фіізико-технічний фаультет ХНУ ім.В.Н.Каразіна, де показав відмінний результат з фізики, математики  у загальному заліку.

Юні  мовознавці взяли участь у міському етапі ХХІ  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика і у фінальний етап конкурсу вийшло понад 20 гімназистів, а Кривенок Владислав (10-А клас)  посів І місце в категорії учні 10 класу.

На міському етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка призерами стали Кривенок Руслан ( 10 клас) – 1  місце, Кравченко Марина ( 11 клас)  – 2 місце, Горбонос Олександра ( 8 клас) – 1 місце, Охріменко Софія ( 7 клас) – 1 місце, Мацепура Олена – 2 місце, Мельник Дарина – 3 місце. За рішенням журі в обласному етапі конкурсу брали участь 2 учня гімназії.

Гімназисти  є активними  учасниками міжнародного освітнього проекту «Міксіке в Україні», а саме математичних змагань Прангліміне з усного математичного рахунку в режимі онлайн. (вч. Сова Л.В.).

Школярі гімназії – активні учасники обласних етапів всеукраїнських (обласних) конкурсів, експедицій, акцій туристсько-краєзнавчого, екологічного, художньо-естетичного,  спортивного спрямування. Ковальчук Л.М. отримала Подяку  від Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за роботу з дітьми щодо вивчення сучасних технологій вирощування лісових культур та втілення своїх знань на практиці під час акції «Юннатівський зеленбуд», а її учениця 10-А класу Дударь Анна отримала перемогу  у Всеукраїнської трудової акції «Юннатівський зеленбуд» та нагороджена грамотою натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. Учні 11-х класів Осадчий Андрій, Вітель Наталія, Марущенко Ярослав, Івашкін Денис  під керівництвом Ковальчук Л.М. взяли участь  у обласному  комп’ютерному конкурсі серед здобувачів освіти з питань безпеки життєдіяльності «Збережи себе». Учень 5-го класу Ковальчук Денис є  переможцем обласного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю "В об'єктиві натураліста", номінація "Кращий відеоролік (відеокліп)" на тему: «Збереження біорізноманіття» «Ми це зробили – твоя черга» (кер. Ковальчук Л.М.) Учениця 11 класу Вітель Наталія, вчитель Скивка Г.С., взяла участь в інтернет-олімпіаді «На Урок» з біології та отримала диплом ІІІ ступеня, Охріменко Софія, учениця 7 класу, з хімії (вчитель Дубовець Н.І.) – диплом ІІ ступеню.

У  гімназії продовжена традиція вшанування переможців за підсумками навчального року – свято «Гордість і надія гімназії».  У зв’язку з карантином  проєкт вшанування переможців буде реалізований у вересні 2021 року.

Традиційно на святі Останнього дзвоника підводяться підсумки роботи учнівського та педагогічного колективів за рік, відзначаються учні, переможці олімпіад, конкурсів, турнірів різних рівнів.

За підсумками 2020-2021 навчального року:

 • 36 учнів  нагороджено Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»;
 • 5 випускників 9-х класів отримали свідоцтво з відзнакою, 13 випускників 11-х класів будуть нагороджені Похвальними грамотами «За особливі досягнення  у вивченні  окремих предметів» (фізичної культури, технологій, біології, фізики, астрономії, української літератури, інформатики);
 • 7 випускників 11-х класів були   нагороджені Золотою медаллю, і 1 учениця Срібною.

Помітно виріс рівень педмайстерності вчителів, робота над проблемою активізувала форми методичної підготовки  кожного вчителя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів. Це підтверджено результатами атестації. У 2020/20201 навчальному році атестація проходила у відповідності з затвердженим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (наказ Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» і наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Украіни від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників») і здійснювалась на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності шляхом тестування, відвідування уроків, позакласних заходів, аналізу контрольних робіт. 

У 2020-2021 навчальному році атестовано  17 вчителів. На розгляд атестаційної комісії управління освіти і науки Новгород-Сіверської міської ради подані матеріали на 11 педагогів:

 • присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - 1
 • відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» -  12
 • присвоєння педагогічного звання «старший учитель» - 1
 • відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший вчитель» - 8
 • відповідність раніше присвоєному педагогічному званню « вчитель-методист» - 2
 • присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої  категорії»  - 2
 • присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»  - 1

         У 2020-2021 н.р. вчителі гімназії взяли участь у всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2021», на якому показали високий рівень педагогічної майстерності. Пашковська К.В., в номінації «Українська мова та література» посіла ІІ місце і стала лауреатом І туру, Щепочкіна М.М. в номінації «Математика» посіла ІІ місце і стала лауреатом І туру, Марченко В.В. в номінації «Трудове навчання» посіла І місце і стала переможцем І туру. 

Першочергова увага приділялася роботі з кадрами. Освітній процес у гімназії забезпечували 71 педагогічний працівник. З них з вищою освітою -  71  педагог. Кваліфікаційну  категорію «спеціаліст вищої категорії» має 44 педагогів; педагогічне звання «вчитель-методист» -- 9, педагогічне звання “старший учитель” – 27, «Відмінник освіти» -- 6, нагрудний знак «Василь Сухомлинський»-1, Почесні грамоти, подяки МОНУ – 17, обласна Премія імені Софії Русової – 8, державна нагорода «Заслужений учитель України»  – 1.

Протягом навчального року всі педагоги пройшли курсову перепідготовку.  41 вчитель при ЧОІППО, а також  активно пройшов курси та прослухав по декілька вебінарів, а саме: «Дизайн-мислення в школі» (осв. платформа «Prometheus»), «Осмислені й переосмислені» (осв. платформа «Prometheus»), «Критичне мислення для освітян» (осв. платформа «Prometheus»), «Бери й роби» (осв. платформа «Edera»), «Інтернет-ресурси у навчальному процесі» (інтернет-конференція), «Від лексики до морфеміки» (осв. платформа «Edera»), «Основи інклюзивного шкільного навчання», «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими потребами», «Права людини в освітньому просторі», «Ефективне використання мультимедійних презентацій на уроках”. «Інтерактивні технології в освіті: навчання за допомогою інтернет-сервісів», «Електронні освітні ігрові ресурси – нові можливості для інклюзивної освіти», «Онлайн-сервіси для створення тестів», «Психологічне підґрунтя розвитку підприємницької компетентності в учнів старших класів: міфи та стереотипи», «Медіаграмотність: Соціальні мережі у розвитку і саморозвитку вчителя», «Основи інформаційної безпеки»,  «Google сервіси у роботі вчителя», «Додатки Google в професійній діяльності викладача/адміністрації закладу освіти»  за підтримки Google Україна в рамках співпраці з Міністерством освіти й науки України, «Технології дистанційного навчання в початковій школі: рекомендації для профі і не тільки», «Як налагодити ефективне онлайн-навчання та покращити комунікацію з учнями в умовах карантину»,   «Друге дихання в дистанційному навчанні і узагальнення та нові ідеї», «Онлайн-сервіси для вчителів» на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності».  тощо.

Учителі школи беруть активну участь у міській методичній роботі, відвідують засідання творчих груп, лабораторій, консультпунктів, на яких працюють над питаннями впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес,  удосконаленням методики проведення сучасного уроку, розробкою методичних рекомендацій, пам’яток, мультимедійних проєктів; презентують свої напрацювання щодо формування ключових життєвих компетенцій учнів у процесі вивчення навчальних предметів.

У період з 14 жовтня по 7 грудня 2020 року,  та з  29 березня по 11 травня було організовано гнучкий (дистанційний) режим навчання на період карантину для запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19, вжиті заходи щодо освоєння учнями змісту навчальних предметів. Матеріал освоєний за рахунок використання технологій дистанційного навчання при організації освітнього процесу на період карантину. Інструментами, які реалізували взаємодію між учасниками освітнього процесу стала платформа   G Suite for Education Classroom.

Окрему увагу було приділено учням з особливими освітніми потребами та учням за індивідуальною формою навчання. Діти 100% були охоплені навчанням та психолого-педагогічною підтримкою з урахуванням технічних можливостей учнів. Частина учнів виходила на зв’язок через інтернет-сервіси та месенджери, а декілька учнів працювали з учителем за телефоном.

Серед учнів гімназії було проведено анкетування, після опрацювання якої виникло  ряд питань, що потребують вирішення та удосконалення. А саме: своєчасне та актуальне оприлюднення критеріїв оцінювання при проведенні обов’язкових видів робіт та оцінювання навчальних досягнень учнів; оцінювання навчальних досягнень учнів під час проведення навчальних занять здійснювати відповідно до компетентнісного підходу; запровадження елементів формувального оцінювання в 5 - 11-х класах, оскільки частина педагогів не в повній мірі обізнані з його засадами та не завжди відстежують індивідуальний поступ кожного учня.

У  гімназії продовжена традиція вшанування переможців за підсумками навчального року – свято «Гордість і надія гімназії».  У зв’язку з карантином реалізовано проєкт вшанування переможців через офіційна сторінку гімназії  у соціальній мережі Фейсбук.

Завдання:

 • створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу педагогічних працівників закладу та обдарованої молоді;
 • спрямування науково – методичного потенціалу педколективу на підвищення якості освітнього процесу, результативності уроку;
 • удосконалення методичної роботи в школі, забезпечення мережної взаємодії всіх рівнів шкільної методичної роботи.

Основні напрями виховання у гімназії сплановані на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Реалізація всіх напрямків виховної діяльності гімназії здійснювалася через заходи, передбачені річним планом роботи гімназії, у якому враховано всі особливості, що відображено у системі загальношкільних заходів, роботі учнівського самоврядування, роботі з батьківською громадськістю, спільній діяльності гімназії та громадських організацій. В основу системи загальношкільних заходів покладені тематичні місячники тижні, які спрямовані на підвищення зацікавленості учнів спільною діяльністю та відображають усі напрямки здійснення виховного процесу.

 Завдання:

 • посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;
 • забезпечення соціального захисту та запобігання проявам булінгу; забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя;
 • разом з органами внутрішніх справ, службою у справах дітей, міською радою, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до правопорушень.
 • створення належних умов для навчання, виховання та соціальної адаптації дітей, які потребують особливої педагогічної уваги;
 • забезпечення безпечних умов праці і навчання учасників освітнього процесу, особливу увагу приділити заходам запобігання поширенню коронавірусної інфекції );

Матеріально- технічне забезпечення гімназії

Будівля закладу і приміщення в основному відповідають реалізації завдань освітніх програм. У закладі в основному створено умови для роботи і навчання. Проте, ремонтні роботи ще не завершені. Так, на сьогодні ще ремонтується внутрішній туалет в основному корпусі. До опалювального сезону необхідно замінити 30 метрів теплотраси та здійснити промівку котлів із заміною деталей, що вийшли з ладу.

Протягом літніх канікул проведено значні роботи по дообладнанню кабінетів. У класних кімнатах для першокласників переклеєні шпалери. Чекаємо на обладнання. Сьогодні маємо отримати принтери папір, телевізори… Ламінатори та ноутбуки – обіцяють на наступному тижні. Чекаємо парти. Нових шаф, на жаль, не будуть закуповувати. Коштів виділено цьогоріч менше.

Ремонт навчальних кабінетів основної школи, спортзали, актової зали, їдальні, підсобних приміщень, коридорів відбувався силами працівників закладу. В класних кімнатах побілено стелі, відновлено захисне покриття на дверях, відремонтовано парти , стільці.  Фарбування парт, стільців, вікон (за потребою), підлоги (за потребою) проводилось силами техпрацівників та батьків. Щиро вдячні за турботу та допомогу батькам. Практично неможливо це було б без батьків. Ми отримали фарбу лише в середині липня. Завдяки спонсорській допомозі батьків фарбою на цей час класні кімнати, де постійно працюють класи, вже були майже пофарбовані.

Ремонти у закладі продовжуються й досі. За рахунок міського бюджету по договору проводить ремонтні роботи у внутрішньому туалеті бригада працівників. Відбувся демонтаж плиточного покриття, підлоги, комунікацій, прокладено нові комунікації, залита стяжка, заново встановлюється плиточне покриття.

До опалювального сезону необхідно замінити ще 30 метрів теплотраси та промівку котлів із заміною деталей, що вийшли з ладу. Міськрада обіцяє виконання цих робіт до початку опалювального сезону.

Через нестачу коштів  не завершено ремонт підлоги у кабінеті №7 – класна кімната  виведена з використання, та не розпочалась запланована заміна паркану по вулиці Б.Майсренка (відділ освіти пояснює відсутність цементу проблемами з тендерами на будівельні матеріали: гіпсокартон, цемент). Нестача коштів відклала й установку водостічних труб з внутрішньої сторони основного корпусу.

В гімназії протягом навчального року продовжила роботу шкільна їдальня. Гарячим харчуванням було охоплено майже 450 учнів (сніданки  чи обіди за рахунок бюджету – 320 учнів, обіди за рахунок батьків учнів 5-11 класів– до 130 учнів). Безкоштовне харчування за бюджетний кошт (12 гривень з квітня 2021 року) надається сиротам та позбавленим батьківського піклування, дітям –інвалідам, та дітям, батьки яких б\є учасниками АТО.  Більшість учнів 5-11-х класів охоплено буфетом. Приміщення обідньої зали повністю оновлено – перефарбовано стелю, стіни, підлогу, столи, лавки. У цьому році подали на конкурс проект  по шкільній їдальні, яка, безумовно, потребує модернізації. Держава виділяє кошти на реалізацію проектів у рамках програми «Спроможна школа». Сподіваємось на нове обладнання. Минулого року саме за цією програмою отримали STEM-лабораторію.