Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка
Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка Новгород-сіверської міської ради Чернігівської області
logo1
logo2
Menu

Учнівське самоврядування гімназії  в своїй діяльності застосовує програму «Лідер в мені», а також має на меті формування в учнів Навичок XXI століття. 

Навички ХХІ століття — це набір здібностей, які необхідні учням для успіху в умовах сучасного глобалізованого інформаційного світу.

Лідерство та відповідальність  

 • Використання міжособистісних навичок та навичок вирішення проблем для впливу на інших та ведення їх до мети
 • Використання сильних сторін інших для досягнення спільної мети.
 • Виявлення чесної та етичної поведінки
 • Діяльність відповідно до інтересів широкої спільноти

Творчість та інноваційність

 • Здатність оригінальності та інноваційності в  діяльності
 • Розвиток, впровадження та донесення нових ідей до інших
 • Відкритість до та сприяння  новим та різноманітним перспективам
 • Робота над творчими ідеями для внесення вагомого та корисного вкладу у царину, в яку впроваджується інновація

Критичне мислення і вміння вирішувати проблеми

 • З’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей
 • Здійснення вибору та прийняття комплексних рішень
 • Розуміння взаємозв’язків між системами
 • Визначення та постановка суттєвих запитань для прояснення різноманітних позицій, що дозволяє приймати кращі рішення
 • Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання
 • Вміле, відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження для окреслення, аналізу та вирішення проблем.

Комунікативні навички та навички співробітництва

 • Ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання
 • Демонстрація можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами
 • Гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання
 • Прийняття відповідальності за результати спільної роботи
 • Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах.

Вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички

Інформаційна грамотність

 • Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.
 • Базове розуміння етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації

Медіаграмотність 

 • Розуміння принципу побудови медіа повідомлень, того, для яких цілей та із застосуванням яких інструментів та за яких умов вони зроблені, їх характеристик.
 • З’ясування способів інтерпретації інформації різними особами, включення або відсутність різних оцінок та точок зору, усвідомлення залежності медіа-повідомлень від ціннісних норм та точок зору та розуміння того, як медіа можуть впливати на думки та поведінку.
 • Розуміння підґрунтя та базових засад етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації
 • IКT – грамотність (грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій)
 • Належне використання цифрових технологій, інструментів та/або комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві економіки знань.
 • Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації


Життєві та кар’єрні навички

Гнучкість та пристосовуваність 

 • Пристосування (адаптація) до різних ролей та рівнів відповідальності
 • Ефективна праця в умовах двозначності (неоднозначності) та зміни пріоритетів

Ініціатива та  самоспрямованість 

 • Усвідомлення власного розуміння навчання та своїх потреб щодо навчання
 • Вихід за межі наявної майстерності та/або вимог навчальної програми для дослідження та розширення свого власного навчального досвіду та досягнення власних навчальних цілей
 • Прояв ініціативи з покращення навичок для досягнення вищого професійного рівня
 • Визначення навчальних завдань, виділення головних завдань та здійснення їх без зовнішнього стороннього нагляду
 • Ефективне використання часу та розподіл робочого навантаження
 • Бажання і здатність навчатися протягом всього життя

Соціальні навички та навички, пов’язані зі співіснуванням різних культур 

 • Належна та продуктивна праця разом з іншими
 • Використання для досягнення цілей сукупного інтелекту груп, коли це необхідно
 • Визнання культурних розбіжностей та використання різних перспектив для підвищення інновації та якості роботи

Продуктивність та вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники 

 • Встановлення та слідування високим стандартам і цілям для якісного і вчасного виконання роботи
 • Демонстрація старанності та позитивної робочої етики (наприклад, пунктуальність та надійність)