Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка
Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка Новгород-сіверської міської ради Чернігівської області
logo1
logo2
Menu

bufer obmena0177

1. Сайт гімназії - це web – вузол у мережі Інтернет за певною адресою, на якій розповсюджується дія даної Концепції. Сайт є візитною карткою загальноосвітнього закладу. Йому   присвоюється статус офіційного інформаційного ресурсу гімназії. Користувачем сайту є будь-яка особа, яка здійснює до нього доступ через мережу Інтернет.

Дана Концепція регламентує правила функціонування сайту і його використання відвідувачами.

2. Датою створення гімназичного сайту вважається дата його відкриття.

Дата закриття гімназичного сайту не передбачається – планується підтримка сайту у функціональному стані протягом максимально довгого строку.

Закриття сайту відбувається відповідною постановою адміністрації сайту або іншою організацією з детальним обґрунтуванням таких дій.

3. Сайт гімназії створений з інформаційною метою і призначений реалізувати високий потенціал нових інформаційних технологій.

Мета сайта:

Підтримка інформації у гімназії шляхом розвитку єдиного освітнього інформаційного простору ЗНЗ, представлення гімназії у Інтернет – спільноті.

Задачі сайта:

 • внесення якісних змін у процесі ІКТ у освітньому процесі;
 • забезпечення відкритості діяльності освітнього закладу і висвітлення його діяльності у мережі Інтернет;
 • систематичне інформування учасників освітнього процесу у діяльності гімназії;
 • здійснення обміну педагогічним досвідом і демонстрація досягнень гімназії;
 • стимулювання творчої активності педагогів і учнів;
 • підвищення ролі інформації освіти, підтримка у регіоні єдиної інформаційної інфраструктури;
 • формування прогресивного іміджу гімназії.

4. Функції гімназійного сайту:

 • надавати максимум інформації про гімназію відвідувачам;
 • надавати активну інформацію для учнів та їх батьків в короткі строки (про заплановані заходи, результати олімпіад, інші термінові повідомлення);
 • публікувати фотоматеріали про шкільні заходи;
 • надавати можливість зацікавленим відвідувачам задати питання вчителям і адміністрації, а також отримати на них відповіді;
 • надавати можливість (відвідувачам) користувачам, учням, батькам і вчителям обговорювати і вирішувати різні питання за допомогою електронної почти, а також залишати свої відгуки і побажання у гостьовій книзі, бути офіційним представником гімназії і відтворювати реальний стан справ.

В першу чергу будь-які правила і дії будь-яких осіб не повинні протирічити функціям сайту.

5. Потенціальна аудиторія.

 • вчителя гімназії;
 • учні гімназії;
 • батьки;
 • випускники;
 • громадськість.

6. Дизайн

Дизайн сайту – це, перш за все, гарна вітрина, яка зустрічає потенційних відвідувачів. Працювати на нашому сайті просто і зручно. Будь-який відвідувач швидко знайде необхідну інформацію.

Переміщення між сторінками здійснюється за допомогою спеціального меню. Всі сторінки мають загальну частину, однакову для всіх, і індивідуальну, яка має конкретну інформацію даної сторінки.

7. Технічні особливості

7.1. Сучасний динамічний сайт, який передбачений для інформування про роботу гімназії.

В даному сайті реалізована система керування контентом, що дозволяє оперативно оновлювати інформацію на сайті співробітником, які не мають спеціальних навичок і знань. На сайті реалізовані модулі контенту (інформаційні сторінки сайту) новин, гостевої книги і зворотного зв’язку.

Сайт має зручний і привабливий дизайн.

Сайт розроблений на мові РНР с використанням в якості місця збереження інформації бази даних My SQL.

7.2. Переміщення між сторінками здійснюється з допомогою спеціального меню та анімаційних картинок ( на зразок: дитина, батько, вчитель).

Всі сторінки мають, загальну частину, яка є однаковою для всіх, і індивідуальну, яка містить конкретну інформацію даної сторінки.

8. Адміністрація сайту

8.1. Адміністрацією сайту визначається група осіб, які офіційно керують сайтом і мають доступ до паролів. Склад редакції сайту затверджується адміністрацією гімназії.

8.2. Адміністрація сайту у своїх діях керується здоровим глуздом, статутом гімназії, концепцією шкільного сайту і законами України.

8.3. Функції адміністратора сайту:

 • контроль за    дотриманням Концепції шкільного сайту та інших норм;
 • визначення і усунення порушників;
 • оновлення інформації на сайті;
 • організація збору і обробки необхідної інформації;
 • передача питань відвідувачів їх адресатам і публікація відповідей;
 • обробка електронних листів;
 • розв’язання технічних питань, а також усіх виконуючих питань пов’язаних з сайтом; можливість передачі їх на розгляд адміністрації гімназії;
 • створення зміни концепції сайту.

9. Адміністрація сайту володіє всіма повноваженнями, які необхідні для здійснення вищеперерахованих функцій, має право повного управління сайтом. Вищим органом над адміністрацією сайту визначається адміністрація гімназії, яка має право переглянути і відмітити будь-яке рішення адміністрації сайту.

Здійснення сайтом своїх функцій може відбуватися тільки при підтримці адміністрації гімназії, яка забезпечує повноваження адміністрації сайту і забезпечує виконання дійсної Концепції. Адміністрація сайту відповідальна за свої дії тільки перед адміністрацією гімназії і ні перед ким іншим. Всі питання відповідальності вирішуються адміністрацією гімназії у приватному порядку.

Правила (Положення про сайт)

 1. Недопустимо використовувати сайт в цілях, не пов’язаних з його функціями, особливо, якщо ці цілі протирічать законам України. Не допускається ненормативна лексика і образи на будь-чию адресу при використанні сервісів сайту, використання інформації інших авторів без посилання на джерело.
 2. Забороняється будь-яка інформація і будь-які дії, що становлять перепону нормальному функціонуванню сайту гімназії взагалі і його окремих частин.
 3. Найбільш повна інформація і постійне її оновлення є запорукою ефективного функціонування сайту, тому співпраця педагогів з адміністрацією сайту є обов’язковою, а надання інформації і виконання рішень адміністрації сайту своєчасним.
 4. Приймається будь-яка добровільна допомога у створенні сайту (дизайн і набір матеріалів) від учнів гімназії. Бажаючі допомогти можуть звернутися до адміністрації сайту, де будуть вислухані їх побажання і дані конкретні вказівки. Але адміністрація має право відмітити і публікації матеріалів з або без пояснення причин. Основними критеріями є відповідність змісту даної концепції і ступінь користі для відвідувачів. При публікації зберігаються усі авторські права.
 5. Окремо складаються правила гостьової книги, які базуються на положенні даної Концепції, але більш доступні для відвідувачів. Ці правила публікуються на сторінках, які користувачі обов’язково будуть переглядати, з метою попередження порушників.
 6. Концепція шкільного сайту складається і змінюється адміністрацією сайту, може бути змінена у будь-який час, але вступає в силу з моменту затвердження адміністрацією гімназії. Затвердженою вбачається надрукована концепція за підписом директора гімназії або особи, яка виконує обов’язки, і печаткою гімназії у Концепції вказується дата затвердження.
 7. Адміністрація сайту зобов’язана слідкувати за дотриманням правил не допускати порушень і усувати вже допущені будь-ким порушення, а також виявляти порушників з метою дотримання порядку.

Очікуваний результат

Очікується наступний результат роботи адміністрації сайту при співпраці учителів і адміністрації гімназії, а також слідування даній концепції:

 • висока відвідуваність і індекс   цитування сайту;
 • висока змістовність сайту (така, щоб відвідувач зміг отримати відповіді на всі свої питання настільки повні, щоб йому не було необхідним дзвонити у гімназію, або приїжджати.
 • визнання сайту офіційним представником гімназії в Інтернеті суспільством.
 • інформування учнів і їх батьків у режимі реального часу про заходи, результати олімпіад, конкурсів, ДПА.