Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка
Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка Новгород-сіверської міської ради Чернігівської області
logo1
logo2
Menu

зображення viber 2023 02 03 10 29 33 679

Соціальний педагог Лисенко Анна Миколаївна
Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст 
Проблема, над якою працює: Дитяча бездоглядність, профілактика та шляхи її подолання


Виконувати свої функціональні обов’язки на високому професійному рівні виходячи із завдань освітньої політики Міністерства освіти і науки України

Функціональні обов’язки:

 1. Планувати та організовувати свою роботу відповідно до нормативів витрат часу на основні види роботи
 2. Знати правову документацію щодо соціального захисту неповнолітніх, охорони прав дитини
 3. Дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність дитини, захищати її від буд-яких форм психічного та фізичного насильства
 4. Будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри, в тісній співпраці з усіма учасниками навчально-виховного процесу
 5. Пропагувати здоровий спосіб життя
 6. Постійно підвищувати свій професійний рівень
 7. Вести відповідну документацію та статистичну звітність за результатами роботи в навчальному закладі
 8. Брати участь у роботі педагогічної ради школи, нарадах

Мета і завдання:

 1. Створення банку даних (картотеку) про дітей, які становлять ризик бездоглядності
 2. Залучення бездоглядних дітей до роботи в гуртках, творчих об єднаннях, спортивних секціях, клубах за інтересами у школі, позашкільних закладах, місцем проживання
 3. Ведення обліку зайнятості в гуртках, клубах, секціях
 4. Залучення бездоглядних підлітків до участі в різного роду акціях милосердя, доброчинних акціях, позакласних виховних заходах
 5. Спільно з класним керівником проведення рейдів-перевірок дотримання бездоглядними підлітками режиму дня та Правил для учнів
 6. Спільно з класним керівником здійснення контролю за організацією вільного часу бездоглядних дітей
 7. Ведення індивідуальної роботи із школярами, схильними до бродяжництва
 8. Участь у роботі шкільної Ради профілактики правопорушень серед неповнолітніх
 9. Співпраця з соціальними інститутами регіону (службою у справах дітей райдержадміністрації, відділом у справах сім’ї молоді і спорту райдержадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей та ін.) з метою підвищення ефективності право-виховною роботи та у превенції правопорушень
 10. Співпраця з наставниками, закріпленими за бездоглядними дітьми
 11. Участь у веденні профілактичної картки школи, аналітичні дані використовувати в роботі з батьківською громадськістю