Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка
Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка Новгород-сіверської міської ради Чернігівської області
logo1
logo2
Menu

1

2

3

4

5

6

7 2

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"

1

203c

План заходів
щодо попередження булінгу в учнівському середовищі
в освітньому закладі
на 2021 - 2022 навчальний рік

№ з/п

Назва заходу

Категорія учасників

Дата проведення

Відповідальні

 

 Діагностичний етап

     

1.

Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах

Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:

–      спостереження за міжособис-тісною поведінкою здобувачів освіти;

–      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

–      психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

–      соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

–      визначення рівня тривоги та депресії учнів.

усі категорії учасників освітнього процесу

упродовж 2021-2022 навчального року

Класні керівники,

Соціальний педагог

практичний психолог школи

2.

Профілактична робота з учнями

Участь у загальнонаціональному проекті Міністерства юстиції України «Я маю право!».

Просвітницька година «Стоп - булінг». «Правовий MessageBox», «Зупинимо булінг разом»

6 класи

7,8,9- класи

вересень –

травень 2021-2022 навчального року

Адміністрація закладу освіти

3.

Розповсюдження буклетів «Зупинимо булінг разом. Захищай свої права разом з мін’юстом!»

3-11-х класи

вересень

жовтень 2021 року

Заступник директора з виховної роботи Половець І.В.

Психологічна служба

4.

Проведення Тижнів правових знань в закладі освіти.

1-11-х класів

жовтень

грудень

2021 року

квітень

2022 року

Учитель предмета «Правознавства»

Сластьон Л.П.

5.

Залучення органів учнівського самоврядування до шкільної «Клініки правових знань» 

Засідання клубу правових знань.

7-8- класи

жовтень

-травень

2021-2022 року згідно плану роботи

Адміністрація закладу освіти

6.

Проведення круглого столу «Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень» з представниками патрульної поліції

7 класи

жовтень

Заступник директора з виховної роботи Половець І.В.

Класні керівники 7-х класів

7.

Проведення інформаційної години «Протидія булінгу в дитячому колективі» з представниками поліції

3-4 класи

5-7 класи

вересень

жовтень

лютий

Заступник директора з виховної роботи Половець І.В.

Класні керівники 5-7-х класів

8.

Проведення тренінгових занять «Стоп - булінг» (орієнтовані на профілактику насилля в шкільному середовищі).

6-8 класи

листопад

Класні керівники
6-8-х класів

Психологічна служба

9.

Протидія булінгу. Правила безпечної роботи в мережі Інтернет

3-9 класи

лютий

Учителі інформатики
Меньшиков М.В.
Осадчий В.В.
Пискун І.М.

10.

Тематичні уроки за програмою  «Вчимося жити разом»

5-9 класи

грудень 2021

лютий 2022

Учителі основ здоров’я
Ковальчук Л.М.
Скивка Г.С.

11.

Провести цикл тренінгових занятть «СТОП - Булінг»

учні 5- 7 класів

січень – лютий 2022 року

Практичний психолог
Могильна Т.А.

Соціальний педагог
Балабко В.А.

12.

Провести тренінгове заняття «Стресостійкість та розвиток вольових якостей підлітка»

учні 8-х класів

листопад, 2021 року

Практичний психолог
Могильна Т.А.

13.

Провести тренінгове заняття  «Розвиток навичок ефективного спілкування»

учні 7-х класів

листопад, 2021 року

Практичний психолог
Могильна Т.А.

14.

Провести Тижень Толерантності в освітньому закладі

учні 1 – 11 класів

листопад

Заступник директора з виховної роботи Половець І.В.

15.

Провести тренінгове заняття «Формуючи цілісну особистість, я зберігаю здоров’я»

учні 10-х класів

грудень,

2021 року

Практичний психолог
Могильна Т.А.

16.

Провести заняття з елементами тренінгу «Спілкуємося з дітьми»

батьки 5-х класів

6 - 8 класів

грудень, 2021 року

березень,

2022 року

Практичний психолог
Могильна Т.А.

17.

Провести тренінгове заняття  «Світ людських емоцій»

учні 4-х класів

березень,

2022 року

Практичний психолог
Могильна Т.А.

18.

Психологічний супровід

-Діагностика стану психологічного клімату класу

- Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час

- Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу

- Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу

1-11 класи

упродовж 2021-2022 навчального року

Практичний психолог
Могильна Т.А.

19.

Робота з педагогами

Провести тренінгові заняття «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах.

класні керівники

1 – 4 класів

жовтень 2021 року

Практичний психолог
Могильна Т.А.

20.

Робота з батьками

Розробити та розповсюдити пам’ятки з рекомендаціями батькам щодо взаємодії дорослих і дітей з метою розв’язання особистісно-значущих проблем молодших підлітків;

батьки учнів 8-х класів

Січень

Соціальний педагог
Балабко В.А.

23.

Проведення загальношкільних батьківських зборів щодо протидії булінгу серед підростаючого покоління

батьки закладу

упродовж 2021 – 2022 навчального року

Адміністрація закладу

Служба у справах дітей

21.

Онлайн – інструмент

«Як побороти булінг: інструкція для дітей, батьків та вчителів»

батьки закладу

упродовж 2021 – 2022 навчального року

Адміністрація закладу

Психологічна служба

Класні керівники

 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу в закладі освіти

Алгоритм дій працівника
закладу освіти в разі виявлення випадку
насильства над дитиною

 • У випадках, коли ви маєте підозри жорстокого поводження з дитиною або є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, інших працівників закладу або інших осіб), ваші дії:
 • Повідомити про це в усній чи письмовій формі адміністрацію закладу освіти.
 • Самостійно письмово повідомити про це службу у справах дітей, управління освіти.
 • Самостійно повідомити про виявлений факт жорстокого поводження з дитиною в поліцію.
 • У випадках, коли до вас звернулася дитина з усною скаргою щодо жорстокого поводження з нею, ваші дії:
 • Оформити звернення дитини в письмовій формі та передати його до адміністрації освітнього закладу;
 • Оформити звернення дитини в письмовій формі та передати його до територіального підрозділу служби у справах дітей;
 • Оформити звернення дитини у письмовій формі та передати його до поліції.

 

Дії адміністрації  закладу освіти в разі отримання повідомлення про жорстоке поводження з дитиною

У разі звернення дитини, її батьків (осіб, які їх замінюють) або працівника  закладу до представника адміністрації  закладу освіти щодо жорстокого поводження з нею адміністратор зобов’язаний, якщо звернення (повідомлення) усне, оформити це повідомлення письмово, зазначивши, від кого та коли (дата, час) воно отримано. Звернення має бути оформлене належним чином, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» (має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання; письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Необхідно терміново (протягом однієї доби) передати цей документ до територіального підрозділу Служби у справах дітей за місцем проживання дитини. Служба у справах дітей має належним чином зареєструвати це повідомлення відповідно до вимог законодавства України.

Чого не слід робити

За жодних умов не треба замовчувати виявлені факти жорстокого поводження з дитиною або реальної загрози вчинення насильства над нею.       

По-перше, нехтування проблемою призводить до погіршення ситуації та може вилитися в набагато гірші наслідки.

По-друге, заклад освіти несе відповідальність за дотримання норм законодавства щодо захисту прав дитини, а тому керівник  може притягнути педагогічних працівників у зв’язку з порушенням правових норм освітнього процесу до дисциплінарної відповідальності.

Також не слід намагатися самотужки вирішити проблему. Це може призвести до порушення законодавства та може бути небезпечним. Далі справа є компетенцією установ, організацій і посадових осіб, до яких було передано звернення чи повідомлення. Законодавством передбачено інформування заявника (особи, яка здійснила повідомлення або звернення), а також у самому зверненні може бути зазначено, що заявник бажає бути поінформованим про подальший перебіг справи, бути присутнім під час розгляду звернення).

Рекомендації щодо організації роботи

з попередження насильства серед неповнолітніх

У закладі освіти необхідно розробити план дій з профілактики насильства серед неповнолітніх та запровадити систему постійного відслідковування випадків насильства серед дітей та учнівської молоді, виявлення дітей-агресорів.

Фахівці психологічної служби повинні організувати системну роботу з вторинного та третинного видів профілактики з дітьми, що мають схильність до насильства. За необхідності залучати до цієї роботи фахівців Служби у справах дітей та правоохоронних органів.

Важливо не залишати поза увагою батьків таких дітей. Також потрібна робота з класними колективами, яка має плануватися та реалізовуватися згідно із загальною програмою надання соціально-педагогічної та психологічної допомоги дитині-агресору та дітям, які постраждали від його дій.

Робота психологічної служби  закладу з попередження насильства серед дітей та учнівської молоді повинна бути спрямована на:

– проведення заходів з профілактики негативних звичок, жорстокої та протиправної поведінки серед неповнолітніх;

– здійснення, спільно з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, соціального інспектування сімей, у яких батьки схильні до недбалого ставлення до дітей;

– створення на базі  закладів консультативних пунктів для учнів, батьків та вчителів, де можна отримати консультацію психолога, соціального педагога, у разі потреби переадресація до інших спеціалістів;

– проведення групових тренінгів та індивідуальної роботи з молоддю в наданні допомоги для вирішення особистих проблем;

– наповнення змістом з урахуванням останніх досягнень у педагогіці та психології просвітницької роботи (проведення виховних годин), спрямованої на корекцію та розвиток ціннісних орієнтацій учнів;

– активне залучення батьків до профілактичної роботи з дітьми. Через батьків можна доносити до дітей інформацію про загальні способи попередження ситуацій насильства та наявні форми допомоги,  яку дитина може отримати на базі школи. Це особливо стосується дітей молодшого віку;

– надання більшої уваги статево рольовому вихованню дітей, зокрема через вираження особистісних симпатій.

Однією з можливих форм роботи, спрямованої на профілактику насильства в  закладі освіти, може бути шкільна медіація — вирішення конфліктних ситуацій примиренням сторін через знаходження оптимального варіанта подолання проблеми, що задовольняє обидві сторони, за взаємного бажання сторін знайти вихід із ситуації.

Алгоритм дій класного керівника в разі виявлення  булінгу

в дитячому середовищі

 • Означити явище і для дітей, і для дорослих.

 Дорослий, якій взяв на себе відповідальність припинити це явище, повинен поговорити з групою, у якій відбувається цькування і назвати явище групі.

Якщо не називаєте все своїм ім'ям, усі будуть робити вигляд, що нічого особливого не відбувається. Ніяких:  «У Саші не ладиться з однокласниками».

Ми чітко говоримо:  «Коли дитину навмисно доводять до сліз, систематично дражнять, коли відбирають, ховають, псують її речі, коли її штовхають, щипають, б'ють, обзивають, підкреслено ігнорують - це називається цькування. Це насильство. Булінг»

Діти досить часто не усвідомлюють, що саме роблять. У них в голові це називається «ми його дражнимо», або «ми так граємо», або «ми його не любимо».  Вони повинні дізнатися від дорослого, що коли вони роблять так, це називається насильством, що є  - неприпустимим, за що треба нести відповідальність.

 • Дати однозначну оцінку.

Дітям необхідно пояснити, що люди можуть бути дуже різними вони можуть подобатися один одному більше або менше, але це не привід для насильства. Люди  здатні навчитися бути разом і працювати разом,  навіть якщо вони дуже різняться між собою.

Можна навести приклади, що нам може здаватися неправильним в інших людях: зовнішність, національність, реакції, захоплення, поведінка. Навести приклади, як одна і та ж якість у різні часи і в різних групах оцінювалася по-різному. Таким чином ми формуємо толерантне ставлення один до одного.

 • Визначити булінг як проблему групи.

При виясненні що, хто, як … ви почуєте: «А чого він? А ми нічого ... а це не я » і все в такому дусі. Зрозуміло, що толку від обговорення в такому ключі не буде.

Тому не треба його вести. Не треба сперечатися про факти, з'ясовувати, хто і що не так зробив. Потрібно позначити цькування - як хворобу ГРУПИ.

Так і сказати: «Є хвороби, які вражають не людей, а групи, класи, компанії.  Якщо група не стежить за чистотою відносин, вона  може захворіти – насильством, яке негативно впливатиме на кожного в групі. Дорослому необхідно запропонувати терміново  лікуватися, щоб клас був здоровим, дружнім».

Це дозволить насильникам зберегти обличчя і навіть наддасть їм можливість хоча б спробувати приміряти роль конструктивного лідера.

І, що особливо важливо, це знімає протиставлення між жертвами-насильниками-свідками. Всі в одному човні, загальна проблема, давайте разом її вирішувати.

З дітьми старшого віку можна подивитися і обговорити фільм «Опудало». З маленькими - «Гидке каченя».

 • Активізувати моральне почуття і сформулювати вибір.

Результат не буде міцним, якщо діти просто прогнуться під формальні вимоги вчителя. Завдання - вивести їх зі «стадного» азарту в усвідомлену позицію, включити моральну оцінку того, що відбувається.

Можна запропонувати дітям оцінити, яким є їхній внесок у хворобу класу під назвою «насильство».

Припустимо 1 бал - це «я ніколи в цьому не беру участь», 2 бали - «я іноді це роблю, але потім шкодую», 3 бали – «цькував і буду цькувати, це здорово». Нехай всі одночасно покажуть на пальцях - скільки балів вони поставили б собі? 

Тут  ні в якому разі не можна намагатися викрити когось. Навпаки, потрібно сказати: «Що кожний по-різному бачить проблему, добре, що більшість не   вважає, що цькувати - це добре і правильно.  Це чудово, значить, нам буде неважко впоратися з цією проблемою». Так моральна оцінка цькування стає не зовнішньою, нав'язаною дорослим, її дають самі діти.

Якщо група дуже загрузла в задоволенні від насильства, конфронтація може бути більш жорсткою. Можна знову ж таки використати прийом з «гидким каченям». Нагадавши дітям той уривок, у якому описано цькування. Сказати приблизно наступне: «Зазвичай, читаючи  казку «Гидке каченя», ми співчуваємо головному герою. Нам його шкода, ми за нього переживаємо. Але зараз я хочу, щоб ми подумали про ось цих курей і качок. З каченям-то все потім буде добре, воно полетить з лебедями. А вони? Вони так і залишаться злими, нездатними ні співчувати, ні літати.

Коли в класі виникає схожа ситуація, кожному доводиться визначитися: хто він є в цій історії.  «Серед вас є бажаючі бути злими індиками і курьми? Який ваш вибір?».

 • Сформулювати позитивні правила життя в групі та укласти контракт.

До цих пір мова йшла про те, як не треба. Помилкою було б зупинитися на цьому, тому що, заборонивши дітям колишні способи реагування і не давши інших, ми провокуємо стрес, розгубленість і повернення до старого. Момент, коли колишня, «погана» групова динаміка перервана, розкрутка її згубної спіралі припинена, найкраще, щоб запустити динаміку нову. І це важливо робити разом.

Досить просто разом з дітьми сформулювати правила життя в групі.

Наприклад:

 • У нас ніхто не з'ясовує стосунки кулаками.
 • У нас не ображають один одного.
 • У нас не дивляться спокійно, якщо двоє б'ються - їх розбороняють.

Але занадто багато і складно не треба, принаймні для початку. Правила повинні бути доступними, зрозумілими для всіх, виписуються на великому аркуші і за них всі голосують. Ще краще щоб кожен поставив підпис, що зобов'язується їх виконувати. Цей прийом називається «укладення контракту», він прекрасно працює. Якщо правила хтось порушує, йому можуть просто мовчки вказати на плакат з його власним підписом.

 • Моніторинг і підтримка позитивних змін.

Дуже важливо щоб дорослий, який взявся вирішувати ситуацію пов’язану з булінгом, не залишав групу. Він повинен регулярно питати, як справи, що вдається, що важко, чим допомогти. Можна зробити "лічильник одужання", який-небудь кошик, куди кожен, кому сьогодні дісталося або хто бачив щось, що було схоже на насильство, може покласти камінчик. За кількістю камінців визначається, чи гарний сьогодні був день, краще на цьому тижні, ніж минулого і т. д.

Можна ставити спектаклі, складати казки і робити колажі про «хроніку одужання колективу», зробити «графік температурного режиму в групі»  і т. д.

Суть в тому, що група постійно отримує щирий інтерес від авторитетного дорослого і як і раніше вважає перемогу над цькуванням своєю спільною справою.

 • Гармонізація ієрархії.

Ось тепер пора думати про популярність. Про те, щоб кожен мав визнання в чомусь своєму, міг пред'явити себе групі, бути корисним і цінним у ній.

Свята, конкурси, огляди талантів, походи, експедиції, ігри на    командоутворення - арсенал багатий. Ознака гармонійної груповий ієрархії - відсутність  закріплених ролей, гнучке перетікання ролей: в цій ситуації лідером стає той, у тій - інший. Один краще всіх малює, інший забиває голи, третій придумує ігри. Чим більше різноманітної і осмисленої діяльності, тим здоровіша група.

 

Процедура подання заяви про випадки булінгу (цькування)

 • Виявлення факту булінгу (цькування):
  1. Здобувачі освіти закладу повинні одразу проінформувати (в будь-який доступний спосіб) дорослих (батьків, педагогічних працівників, класного керівника, тощо), представника адміністрації, соціального педагога, практичного психолога, медичну сестру про факт здійсненого булінгу (цькування) свідком якого вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
  1.2. Педагогічні працівники або інші працівники закладу освіти повинні повідомити керівника про факт булінгу (цькування) свідком якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб незалежно від того  чи поскаржилась йому жертва булінгу чи ні.
  2. Повідомлення про факт здійснення булінгу:
  2.1. Невідкладно звернутися з офіційною заявою (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування) до керівника закладу освіти.
 • Розгляд звернення
  1. Керівник закладу освіти видає організаційний наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання. До складу комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник закладу освіти та інші зацікавлені особи.
  4. Робота комісії з розгляду випадку булінгу (цькування)
  4.1. Визначення кваліфікації випадку:
  – БУЛІНГ (цькування); 
  – одноразовий конфлікт (сварка) / НЕ БУЛІНГ.
  4.2. Надання висновку та аналітичного звіту про розслідування керівнику закладу. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.
  5. Прикінцеві заходи щодо розгляду випадків булінгу (цькування)
  5.1. Видання підсумкового наказу про наслідки розслідування випадку булінгу (цькування)
  5.2. Направлення відповіді заявнику (заявникам).

 

Зразок заяви


Директору  (заклад, ПІП керівника  )

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові заявника)
який (яка) проживає за адресою:

Заява

Прошу розібратися по питанню (опис ситуації та конкретних фактів).

______________                                                   _______________
(дата)                                                                                  (підпис)

 

 

Вкладення:
ФайлРозмір файла:Створено
Скачати цей файл (Bullyng.pdf)Bullyng.pdf1329 Кб2020-07-13 19:23