Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка
Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка Новгород-сіверської міської ради Чернігівської області
logo1
logo2
Menu

Положення

про проведення районного етапу обласного заочного конкурсу «Мій прадід захистив Вітчизну у 1941-1945 роках» до 70-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні

Мета конкурсу: конкурс проводиться з метою вшанування героїчного минулого нашого народу, збереження пам'яті наших прадідів, формування умінь і навичок літературної та дослідницької діяльності учнівської молоді, підтримки талановитої молоді.

Завдання конкурсу : забезпечити виховання підростаючого покоління, формувати в нього свідомість, почуття патріотизму, дати необхідний комплекс знань та уявлень про Батьківщину, залучення молоді до пізнавальної та дослідницької діяльності в гуртках.

Учасники конкурсу:

У конкурсі беруть участь діти віком від 12 до 18 років.

Заявки на участь подаються до 01 квітня 2014 року в Новгород-Сіверський

районний Будинок школярів

Умови участі та порядок проведення:

У конкурсі приймає участь група дітей чи одна дитина. Пошуково-дослідницька робота має бути надрукована шрифтом Times New Roman текстового редактору Word розміром 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5.

Поля: ліве, верхнє і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм. Обсяг роботи: до 20 друкованих сторінок формату А4.

Робота має бути написана державною мовою з урахуванням вимог сучасного українського правопису.

Пошуково-дослідницька робота оцінюються за такими критеріями:

повнота розкриття теми - до 10 балів;

грамотність викладу та культура оформлення - до 10 балів.

самостійність, оригінальність суджень - до 10 балів;

обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність темі, поставленим завданням і меті дослідження - до 10 балів;

відповідність вимогам щодо оформлення дослідницьких робіт - до 10 балів; культура мовлення, вільне володіння матеріалом - до 10 балів наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати дослідження ( фото, схеми, таблиці, документальні матеріали тощо) - до 5 балів.

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за дослідницьку роботу - 65 балів.

Подані на конкурс пошуково - дослідницькі роботи не рецензуються і не повертаються.

Конкурс проводиться заочно:

Заявка та матеріали на конкурс подаються в електронному вигляді до 01 квітня 2014 року.

Перегляд робіт та підсумки результатів підводиться до 10 квітня 2014

року.

Визначення та нагородження переможців конкурсу Переможці та призери конкурсу визначаються журі за кількістю набраних балів.

Призерами конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця.

Роботи переможців приймають участь у обласному етапі вищезгаданого конкурсу. Роботи подаються в електронному та паперовому вигляді.