Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка
Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка Новгород-сіверської міської ради Чернігівської області
logo1
logo2
Menu

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

«Виховання почуття любові до рідної країни, поваги до її традицій і звичаїв. Підвищення ефективності діяльності роботи класних керівників через особистісно-орієнтоване виховання. Розвиток учнівського самоврядування, як важливий фактор вдосконалення навчально-виховної роботи»

Основні завдання методоб'єднання класних керівників гімназії

 1. Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки
 2. Забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання та соціалізації учнів
 3. Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи
 4. Вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників
 5. Координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів
 6. Сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників

Функції методоб'єднання класних керівників гімназії

 1. Організовує колективне планування і колективний аналіз діяльності класних колективів
 2. Координує виховну діяльність класних колективів та організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі
 3. Планує і постійно корегує принципи виховання
 4. Організовує вивчення та запровадження сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи
 5. Оцінює роботу членів об’єднання, клопочеться перед адміністрацією гімназії про заохочення класних керівників

Структура плану роботи МО класних керівників

 1. Стислий аналіз роботи МО, проведеної в попередньому навчальному році.
 2. Педагогічні завдання методичного об’єднання на наступний навчальний рік.
 3. Календарний план роботи  МО, в якому наявні:
 4. План засідань МО.
 5. Графік показових виховних заходів.
 6. Участь класних керівників у роботі МО.
 7. Підвищення фахової майстерності класних керівників:
 8. Самоосвіта класних керівників.
 9. Участь у курсовій перепідготовці.
 10. Підготовка творчих робіт, виступів, доповідей.
 11. Робота з атестації педагогів.
 12. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи класних керівників.
 13. Участь у тематичному і персональному контролі за виховним процесом.

Документація методичного об`єднання класних керівників

 1. паспорт методичного об`єднання;
 2. склад МО та відомості про його членів;
 3. річний план роботи методичного об`єднання;
 4. протоколи засідань методичного об`єднання;
 5. аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів;
 6. інструктивно-методичні документи про виховну роботу в класних колективах і діяльність класних керівників;
 7. матеріали «методичної скарбнички класного керівника».

Функціональні обов`язки голови МО класних керівників

      1. Відповідає:

 • за планування, підготовку, проведення та аналіз діяльності методичного об`єднання;
 • за заповнення «методичної скарбнички класного керівника»;
 • за своєчасне впорядкування документації про роботу МО та проведені заходи.

      2. Разом із директором і заступником директора з виховної роботи стежить:

 • за дотриманням принципів організації виховного процесу;
 • за виконанням класними керівниками та класоводами функціональних обов`язків;
 • за підвищенням науково-методичного рівня виховної роботи;
 • за вдосконаленням психолого-педагогічної підготовки класних керівників.

      3. Організовує:

 • взаємодію класних керівників (членів МО між собою і з іншими структурними підрозділами школи);
 • відкриті заходи, семінари, конференції тощо;
 • вивчення, узагальнення та використання на практиці передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.

      4. Координує планування, організацію та педагогічний аналіз виховних заходів класних колективів.

      5. Бере участь у підготовці та проведенні атестації класних керівників.

      6. Сприяє становленню та розвитку системи виховної роботи класних керівників.

      7. Керує діяльністю творчих груп класних керівників.

ФУНКЦІЇ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 • організаторська - планування і координація всієї виховної роботи з класом;
 • аналітико-узагальнююча - на основі вивчення і врахування індивідуальних психологічних особливостей учнів класний керівник сприяє їх розвитку;
 • координаційно-інформаційна - передбачає забезпечення узгодженості в роботі трьох провідних колективів (учнівського, вчительського, батьківського);
 • психогігієнічна - встановлення довірливого контакту з учнями, необхідність знаття психічних напружень в учнівському колективі;
 • стимулюючо-гальмуюча - забезпечує можливість активізувати чи гальмувати учнівську діяльність.

ЗОЛОТІ ПРАВИЛА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 • Учитель має бути особистістю, привабливою для дітей
 • Учитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та піклується про неї, у стосунках із нею чесний і відвертий
 • Учитель має бути відвертим у стосунках з усіма учням Учитель має бути веселим, жартівливим
 • Учитель повинен раціонально використовувати свій час
 • Учитель має бути доброзичливим
 • Учитель має постійно самовдосконалюватися, розширювати свій кругозір
 • Гасло вчителя: «Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням»
 • Учитель повинен реалізовувати індивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати, підтримати в ній вогник самоповаги
 • Класний керівник має створити учнівський колектив, у якому панують доброзичливі стосунки, шанобливе ставлення один до одного
 • Педагог повинен приймати тільки обдумані рішення
 • Учителю слід любити й захищати дитину, поважати почуття
 • Учителю необхідно виховувати в дітей самодисципліну

Вчитель - це та людина, яка любить дітей, володіє педагогічною майстерністю, постійно пробуджує в юному серці бажання бути сьогодні кращим, ніж учора, почуття поваги до самого себе.