Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка
Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка Новгород-сіверської міської ради Чернігівської області
logo1
logo2
Menu

«Формування акмеологічного середовища у виховному процесі. Розвиток учнівського самоврядування, як важливий фактор вдосконалення навчально-виховної роботи»

Основні завдання методоб'єднання класних керівників гімназії:

 • Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки.
 • Забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання та соціалізації учнів.
 • Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи.
 • Вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.
 • Координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів.
 • Сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

Функції методоб'єднання класних керівників гімназії:

 • Організовує колективне планування і колективний аналіз діяльності класних колективів.
 • Координує виховну діяльність класних колективів та організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі.
 • Планує і постійно корегує принципи виховання.
 • Організовує вивчення та запровадження сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.
 • Оцінює роботу членів об’єднання, клопочеться перед адміністрацією гімназії про заохочення класних керівників.
 • організаторська - планування і координація всієї виховної роботи з класом;
 • аналітико-узагальнююча - на основі вивчення і врахування індивідуальних психологічних особливостей учнів класний керівник сприяє їх розвитку;
 • координаційно-інформаційна - передбачає забезпечення узгодженості в роботі трьох провідних колективів (учнівського, вчительського, батьківського);
 • психогігієнічна - встановлення довірливого контакту з учнями, необхідність знаття психічних напружень в учнівському колективі;
 • стимулюючо-гальмуюча - забезпечує можливість активізувати чи гальмувати учнівську діяльність.
 • Учитель має бути особистістю, привабливою для дітей.
 • Учитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та піклується про неї, у стосунках із нею чесний і відвертий.
 • Учитель має бути відвертим у стосунках з усіма учнями.
 • Учитель має бути веселим, жартівливим.
 • Учитель повинен раціонально використовувати свій час.
 • Учитель має бути доброзичливим.
 • Учитель має постійно самовдосконалюватися, розширювати свій кругозір.
 • Гасло вчителя: «Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням».
 • Учитель повинен реалізовувати індивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати, підтримати в ній вогник самоповаги.
 • Класний керівник має створити учнівський колектив, у якому панують доброзичливі стосунки, шанобливе ставлення один до одного.
 • Педагог повинен приймати тільки обдумані рішення.
 • Учителю слід любити й захищати дитину, поважати почуття.
 • Учителю необхідно виховувати в дітей самодисципліну.
 • Вчитель - це та людина, яка любить дітей, володіє педагогічною майстерністю, постійно пробуджує в юному серці бажання бути сьогодні кращим, ніж учора, почуття поваги до самого себе.