Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка
Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка Новгород-сіверської міської ради Чернігівської області
logo1
logo2
Menu

КЛАСНІ КЕРІВНИКИ
2022-2023 н.р.

1-А Литвяк О.О вчитель початкових класів
1-Б Десятник В.М. вчитель початкових класів
1-В Ігнатова К.В. вчитель початкових класів
2-А Чмир Н.В. вчитель початкових класів
2-Б Лавицькка І.К. вчитель початкових класів
2-В Меньшикова С.В. вчитель початкових класів
3-А Невідома О.В. вчитель початкових класів
3-Б Крупельницька О. Л. вчитель початкових класів
3-В Липовка О.Ф. вчитель початкових класів
4-А Холодило О.М. вчитель початкових класів
4-Б Воробйова Н.К. вчитель початкових класів
4-В Білозор О.А. вчитель початкових класів
5-А Подорожна Ю.М. вчитель інформатики
5-Б Пашковська К.В. вчитель  української мови та літератури 
5-В Максиміхина С.В. вчитель інформатики
5-Г Могильна Т.А. практичний психолог
6-А Шморгун Н.Л. вчитель географії
6-Б Овсюк О.М. вчительхімії
6-В Риковська І.В. вчитель математики
6-Г Пурига Т.С. вчитель фізичної культури
7-А Іванова І.М. вчитель математики
7-Б Сигута С.О. вчитель основ здоров"я
7-В Ковальчук Л.М. вчитель основ здоров"я
7-Г Бельдяга О.І. вчитель фізики
8-А Сластьон Л.П. вчитель історії
8-Б Олексієнко О.В. вчитель української мови і літератури
8-В Сова Л.В вчитель математики
9-А Умняшкіна Н.Г. вчитель української мови і літератури
9-Б Лисенко Л.В. вчитель української мови і літератури
9-В Штигайло В.В. вчитель зарубіжної літератури
10-А Кольяк Л.Б вчитель біології
10-Б Кравцова Н.А вчитель української мови та літератури
11-А Пишко М.М вчитель математики
11-Б Осадча В.М. вчитель інформатики

 

Виховні проблеми, над якими працюють класні керівники:

5-А Подорожна Ю.М. Формування загальнолюдських громадянських якостей школяра
5-Б Пашковська К.В. Формування та розвиток класного колективу шляхом виховання в учнів відповідальності, почуття обов'язку та патріотизму
5-В Максиміхина С.В. Формування учнівського колективу шляхом вихованя в учнів відповідальності,почуття обов’язку та патріотизм
5-Г Могильна Т.А. Формування у школярів свідомого ставлення до себе, до оточуючих, рідних і України
6-А Шморгун Н.Л. Формування сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України
6-Б Овсюк О.М. Формування національної свідомості та самосвідомості учнів
6-В Риковська І.В. Формування в учнів національної свідомості через вплив орієнтації національно-патріотичного виховання
6-Г Пурига Т.С. Формування національної свідомості та самосвідомості учнів, моральних цінностей та якостей
7-А Іванова І.М. Формування дружнього організованого колективу через активізацію індивідуального впливу та колективної виховної роботи.
7-Б Сигута С.О. Формування у школярів громадянської позиції,національної самосвідомості, активного і відповідального ставлення до життя
7-В Ковальчук Л.М. Системний підхід до виховання учнів, підготовка їх до життя і праці
7-Г Бельдяга О.І. Формування успішної особистості учня у взаємозв’язку із згуртуванням колективу. Орієнтація кожного учня на розвиток його психологічних можливостей, проектування особистості, орієнтація її на саморозвиток
8-А Сластьон Л.П. Виховання національної свідомості та здорового способу  життя
8-Б Олексієнко О.В. Згуртування класного колективу та формування в учнів національної свідомості через вплив орієнтацій національно-патріотичного виховання
8-В Сова Л.В Розвиток творчих здібностей і нахилів учнів, формування загальнолюдських цінностей та міцного учнівського колективу
9-А Умняшкіна Н.Г. Формування свідомого ставлення до життя
9-Б Лисенко Л.В. Виховання патріотизму та національної свідомості школярів
9-В Штигайло В.В. Виховання всебічно розвиненої творчої,   високоморальної особистості
10-А Кольяк Л.Б Виховання гармонійно розвиненої та національно свідомої особистості школяра за умов сьогодення
10-Б Кравцова Н.А Формування національної свідомості та самосвідомості, моральних цінностей та якостей учнів   
11-А Пишко М.М Створення сприятливого виховного середовища для формування життєвої компетентності громадянина, патріота, духовно і морально зрілої особистості
11-Б Осадча В.М.   Виховання національної свідомості, любові до землі, до рідної мови, до свого народу